Opleidingssubsidie SectorplanPlus jaar verlengd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS) is voornemens de regeling SectorplanPlus met een jaar te verlengen van 1 september 2023 tot 1 september 2024 onder de nieuwe naam SectorplanPlus – TAZ Zorg en Welzijn.

De insteek bij deze verlenging is om een extra tegemoetkoming te geven aan (regionale) samenwerking rond opleiden. Ook is het voornemen om vanuit het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging via de subsidie SectorplanPlus- TAZ Z&W aan samenwerking rond opleiden in de wijkverpleging een extra tegemoetkoming te verstrekken.

Voorbereidingen

Uitbreiding aanvraagmogelijkheid

In aanloop naar een definitief besluit van het ministerie van VWS treft RegioPlus alle voorbereidingen om de verlenging uit te kunnen voeren. Met als streefdatum om het aanvraagportal per 1 augustus 2023 open te zetten voor nieuwe opleidingsactiviteiten in het schooljaar 2023-2024. Met deze regeling kunnen bestaande aanvragen worden verlengd. Ook kunnen nieuwe aanvragers een subsidieaanvraag indienen. Voor aanvragen voor het nieuwe studiejaar is het voornemen een tegemoetkoming voor samenwerking rond opleiden mogelijk te maken en specifiek voor zorgaanbieders in de wijkverpleging komt daarbovenop nog een aanvullende tegemoetkoming voor samenwerking.

Openstelling SectorplanPlus TAZ Z&W 2023-2024

De aanvraagperiode voor de subsidie loopt hoogstwaarschijnlijk van 1 augustus tot en met 31 augustus 2023. Uiterlijk half juli neemt het ministerie van VWS hierover een definitief besluit. Dan worden meer details en de voorwaarden duidelijk over de wijze waarop de aanvragen voor samenwerking en voor samenwerking in de wijkverpleging ingediend kunnen worden.

Update:
Inmiddels is bekend dat de aanvraagperiode inderdaad start op 1 augustus en eindigt op 20 augustus. Kijk voor de laatste stand van zaken op de website van SectorplanPlus.

 

Begin nu met inventariseren

Voor een effectief en efficiënt proces adviseren we organisaties om nu al te inventariseren hoeveel deelnemers naar verwachting beginnen met opleidingsactiviteiten in het komende, nieuwe schooljaar. En daarbij te inventariseren welke samenwerkingen rond opleiden er zullen zijn om voor de extra tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Nieuws

Acht toekomstbeelden en hun impact op het arbeidsmarkttekort


Rebel Group heeft in opdracht van AZW een rapportage opgeleverd waarin verschillende scenario’s van de sector worden geschetst.

Flexibilisering beroepsonderwijs: op weg naar een skills gerichte arbeidsmarkt


Bekijk het overzicht van alle mbo-opleidingen waarvoor leereenheden zijn ontwikkeld.

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*