Onderzoek naar personeelssamenstelling van zorgorganisaties

Om inzicht te krijgen in de personeelssamenstelling van zorgorganisaties, voert het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit. Hiermee kan grip worden verkregen op de belangrijke vraag waar nu welke knelpunten spelen in de zorg. Daarnaast kunnen werkgevers met de uitkomsten gericht ondersteund worden bij hun personeelsplanning- en beleid. Het Capaciteitsorgaan adviseert het Ministerie van VWS over de benodigde opleidingscapaciteit van zorgprofessionals, en zal volgend jaar voor alle geneeskundig specialismen en ook physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) een instroomadvies uitbrengen.

Vijf verschillende branches

De compacte (web)enquête is gericht op de knelpunten rond de capaciteit van personeel in en ook hoe werkgevers naar de toekomstige ‘beroepenmix’ binnen hun organisatie kijken. De enquête is op maat gemaakt voor werkgevers in vijf verschillende branches. Hieronder vind je vijf verschillende links om direct te kunnen beginnen met de vragenlijst:

Voor werkgevers in de VVT
Voor werkgevers in de ziekenhuizen en ZBC
Voor werkgevers in de gehandicaptenzorg
Voor werkgevers in de huisartsenposten
Voor werkgevers in de ambulancezorg

Invullen kan tot 14 januari 2022 en duurt maximaal 10 minuten. Mocht je vooraf, tussendoor of na afloop vragen hebben over het onderzoek of de enquête, dan kun je direct contact opnemen met Linda Flinterman of Elize Vis via: l.flinterman@nivel.nl of e.vis@nivel.nl.

Het kan voorkomen dat je voor sommige vragen een collega wilt raadplegen als je zelf de antwoorden niet (precies) weet. Het is niet mogelijk om de vragenlijst tussentijds op te slaan, maar wel wordt dan gevraagd de enquête in te sturen en te mailen. Je kunt dan later de betreffende vraag alsnog beantwoorden.

Een zo hoog mogelijke respons is essentieel om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De enquête is daarom via meerdere kanalen verspreiden onder zorgwerkgevers in Nederland. Het kan dus dat jouw organisatie de enquête al heeft ingevuld.

Privacy

De persoonsgegevens en gegevens van organisaties die verzameld worden ten behoeve van dit onderzoek, worden strikt vertrouwelijk behandeld. De Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag) van de Coreon/Federa voor medisch georiënteerd onderzoek wordt hierbij gehanteerd, evenals de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens van de VSNU voor het hele veld van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Voor dit project is de Functionaris Gegevensbescherming van het Nivel beschikbaar, aan wie vragen over de gegevensbescherming kunnen worden gesteld (functionarisgegevensbescherming@nivel.nl)

Nieuws

Ontdekdezorg 2024: dit gaan we (en jij) doen!


Benieuwd hoe we de campagne dit jaar vorm willen geven? We geven je een overzicht. 

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Even voorstellen: Monique van Meurs


Onze nieuwe projectleider Monique van Meurs stelt zich graag aan je voor.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*