Onderzoek naar herintreders in de zorg

De arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn is de laatste jaren volop in beweging. De prognoses voor de komende jaren laten verder oplopende tekorten zien. Daarmee is niet alleen het behoud van zorgpersoneel de komende jaren van belang, maar ook het opnieuw aantrekken van herintreders. Herintreders zijn mensen die eerder in de zorg gewerkt hebben, maar er ‘even’ tussenuit zijn gegaan. Hoe groot is deze groep in Nederland en in de regio en welke trends zijn waarneembaar? In het onderzoek ‘Herintreders in de zorg’ zoeken we naar ‘aangrijpingspunten’ in de data, waarmee mogelijk effectieve maatregelen en beleid ontwikkeld kan worden om de terugkeer naar de zorg van deze oud-medewerkers te stimuleren.

Belangrijkste resultaten

Er is een aanzienlijke groep herintreders die de sector Zorg en Welzijn instroomt, zowel qua aantal als aandeel van de totale jaarlijkse instroom. Na enkele jaren van toenemende instroom van herintreders is dit nu iets afgenomen. Vooral in de VVT zijn er in absolute zin veel herintreders, bij de GGZ is het aandeel van herintreders als deel van de instroom het hoogst.

Er liggen kansen voor het werven van nieuwe herintreders bij de groep verpleegkundigen met een geldige BIG, die momenteel buiten de zorg werkzaam zijn of niet werken. Deze groep is ook in deze regio substantieel. Extra handen voor de zorg heeft echter ook laten zien, dat ondanks opleiding, werkervaring en een ‘zorghart’ er ook drempels zijn om weer aan de slag te gaan in de sector. En exit interviews wijzen met genoemde vertrekredenen ook op mogelijk andere drempels. Voor de groep mensen met een verlopen BIG-registratie zijn wellicht subsidies als SectorplanPlus interessant ter ondersteuning van het faciliteren van herintrede.

Onderzoek

Download hieronder het onderzoek in PDF-formaat.

Nieuws

Ontdekdezorg 2024: dit gaan we (en jij) doen!


Benieuwd hoe we de campagne dit jaar vorm willen geven? We geven je een overzicht. 

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Even voorstellen: Monique van Meurs


Onze nieuwe projectleider Monique van Meurs stelt zich graag aan je voor.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*