ZorgZijn Werkt en Care2Care willen krachten bundelen

Op 1 februari jl. werd tijdens de algemene ledenvergadering niet alleen het arbeidsmarktprogramma 2021 gepresenteerd, maar ook de toekomstvisie; een samenvoeging van ZorgZijn Werkt met Care2Care. We willen de krachten bundelen om ook in de toekomst efficiënt en met slagkracht de regio te kunnen bedienen. Evert de Glint, voorzitter ZorgZijn Werkt; ‘Wij delen dezelfde visie en missie als Care2Care om arbeidsmarktvraagstukken in onze sector gezamenlijk aan te pakken. Wij zien kansen in het samenvoegen van beide organisaties met het oog op verduurzaming en continuïteit in de regio. Door samengaan kunnen we meer impact maken voor de regio.’ De reacties van de aanwezigen waren positief, waarbij het van belang is aandacht te blijven houden voor het lokale netwerk.

Toekomstbestendige zorg
De zorg en het welzijn in Nederland is van zeer hoog niveau. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke uitdagingen omvangrijk. Het kan niet anders dan dat de zorg anders georganiseerd moet worden. Het regisseren van (regionale) samenwerking is essentieel als het gaat om inrichten van  toekomstbestendige zorg en het wordt daarbij gezien als de sleutel om het beste resultaat te bereiken. Ook tussen de werkgeversorganisaties binnen het ROAZ netwerk West is de samenwerking toegenomen.

Toegevoegde waarde voor onze leden
Om de continuïteit van zorg en welzijn te kunnen waarborgen, voor nu en in de toekomst, streven wij naar voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Arbeidsmarktvraagstukken mogen geen reden zijn om niet in de zorgvraag te kunnen voorzien. Met een goed arbeidsmarktprogramma voorzien wij onze leden en netwerk van passende initiatieven. Met een gezamenlijke organisatie is er één aanspreekpunt en gesprekspartner voor arbeidsmarktvraagstukken. Dat bevordert de samenhang, communicatie en de zichtbaarheid en geeft meer ruimte voor regie en efficiëntie. ‘Dit maakt het totale samenwerkingsverband sterker en voorkomt versnippering. We doen dit vanuit de gedachte ‘Groots denken, lokaal doen!’ aldus Tanja Ineke, bestuursvoorzitter Care2Care.

De komende maanden zal er meer duidelijk worden over de samenvoeging waarover de leden uiteraard op de hoogte gehouden worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met directeur Coralie Elmont,  via c.elmont@zorgzijnwerkt.nl of 06 – 82 73 99 70.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*