Werkgever aan het woord: vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bij Fonteynenburg

In deze nieuwe rubriek laten we werkgevers aan het woord die vertellen over hun samenwerking met ZorgZijn Werkt. Dit keer vertellen Wendy Gijben (Adviseur Leren & Ontwikkelen) en Thom Borsboom (Adviseur HR) van Fonteynenburg hoe zij werken aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun personeelsbestand. Fonteynenburg neemt deel aan het project VitaalKrachtige Regio waarin het duurzaam inzetten van medewerkers centraal staat.

Continu aandacht voor ontwikkeling
Binnen Fonteynenburg is er voortdurend aandacht voor talent- en  loopbaanontwikkeling, kennisverbreding en -verdieping en kruisbestuiving tussen medewerkers. Wij creëren een inspirerende werkomgeving waarin iedereen met elkaar leert door ervaring, uitwisseling en opleiding. Fonteynenburg geeft ruimte aan medewerkers om te experimenteren. Zo stimuleren zij de plezier en ontwikkeling in het werk en de liefde voor het vak, op een manier die aansluit bij onze kernwaarden: vol vertrouwen, energiek en buitengewoon.

Wendy Gijben, Adviseur Leren & Ontwikkelen:
‘Toekomstbestendige medewerkers die met plezier hun vakmanschap toepassen en hun professionele ruimte benutten gedurende hun hele leven en loopbaan, daar gaat Fonteynenburg voor!

Project VitaalKrachtige Regio
Fonteynenburg neemt deel aan het project VitaalKrachtige Regio dat zich richt op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Binnen dit project werken wij aan het bieden van handvatten voor de vergroting van de vitaliteit en veerkracht van ons personeelsbestand. Zo geven wij invulling aan de eigen duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Wij bieden een facultatief leerprogramma aan dat bestaat uit vier thema’s:

  • Duurzame inzetbaarheidstool
  • Toekomstbestendig vakmanschap en zelflerende professionals
  • Persoonlijk leider- en eigenaarschap
  • Preventie van agressie tijdens het werk

 

Duurzame inzetbaarheidstool
Er is een duurzame inzetbaarheidstool ontwikkeld op het intranet van Fonteynenburg. Door te klikken op mogelijke scenario’s die van toepassing kunnen zijn op de persoonlijke situatie, kan elke medewerker de mogelijkheden selecteren die bijdragen aan zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Met deze tool willen we onze medewerkers laten zien wat er voor mogelijkheden zijn bij Fonteynenburg.

Thom Borsboom, Adviseur HR:
‘Vitaal, gezond en gemotiveerd inzetbaar zijn, en blijven! Dat is goed voor onze medewerkers én voor Fonteynenburg.’

Toekomstbestendig vakmanschap en zelflerende professionals
In het kader van toekomstbestendig vakmanschap en zelflerende professionals is er een scholingsprogramma ingericht. Externe experts zijn ingeschakeld om medewerkers nog beter toe te rusten met specialistische kennis van (nieuwe) doelgroepen als cliënten met een forensische achtergrond, verslavingsproblemen en licht verstandelijke beperking.Persoonlijk leider- en eigenaarschap
Persoonlijk leider- en eigenaarschap ziet Fonteynenburg als basis voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en goed omgaan met stress en werkdruk. Met een nieuwe coachpool wordt dit proces gestimuleerd op individueel en op teamniveau, zowel voor het management als voor de medewerkers. Zo wordt gebouwd  aan het vermogen van medewerkers om uitdagende situaties naar hun hand te zetten, problemen te overwinnen en kansen ten volle te benutten.
 
Preventie van agressie tijdens het werk
Er is geïnvesteerd in preventie van agressie tijdens het werk met het oog op fysieke, verbale en mentale weerbaarheid. Medewerkers zijn getraind in verbale en fysieke weerbaarheidstechnieken en kennen nu het belang van nazorg bij de verwerking van incidenten. Het delen van dezelfde visie op veiligheid, gezamenlijke taal en oefeningen vergroten het gevoel van vertrouwen om zo veilig mogelijk met bedreigende situaties om te gaan.

Foto

Deze activiteiten zijn onderdeel van de ‘VitaalKrachtige Regio’, het regionale ESF-project van ZorgZijn Werkt en CNV. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*