Werkgever aan het Woord: Annouk van Es (ZorgScala) over RAAK VVT Haaglanden

In de rubriek Werkgever aan het Woord lichten we maandelijks een project uit waar een aangesloten werkgever zijn of haar verhaal over doet. Deze week aan het woord: Annouk van Es, projectleider van RAAK VVT Haaglanden bij ZorgScala.

Wat houden je werkzaamheden bij ZorgScala in?
Ik ben als projectleider verbonden aan het tot stand komen, ontwikkelen en uitvoeren van het convenant RAAK VVT Haaglanden. Dat is een samenwerking tussen alle aangesloten VVT-instellingen bij ZorgScala en de Haagse opleiders, gemeente Den Haag, UWV Den Haag en ZorgZijn Werkt. De focus ligt op behoud en (zij) instroom van medewerkers in de VVT-sector. Om aan de zorgvraag te voldoen, liggen hier enorme uitdagingen voor de VVT-instellingen en partners in de regio. We geven invulling aan een programma dat uit meerdere deelprojecten bestaat. In wisselende samenstellingen zijn we aan de slag op thema’s als behoud en instroom. Zo bouwen we momenteel een VVT Zorgcampus rondom opleiding, ontwikkeling en voorlichting van (zij) instromers, maakten we de Vitaliteitscafetaria gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en ontwikkelden we een kennis- en informatieplatform en allerlei werkgroepen die met thema’s aan de slag zijn (bijvoorbeeld de beeldenpilot). Daarnaast hebben we ook een rapportage-dashboard, waar we elkaar op de hoogte houden van de projecten. Versie 2.0 daarvan is nu in ontwikkeling.

Gewoon beginnen en niet wachten tot iedereen in de benen komt.

Heb je je in eerdere functies ook bemoeid met de arbeidsmarkt?
Het is wel de rode draad in mijn carrière. In een ver verleden heb ik voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gewerkt met een focus op pre-inburgeringsprojecten en activeringsprojecten. Daarna heb ik bij A+O Metalektro gewerkt, waarbij ik projecten heb gedaan op precies dezelfde thema’s als nu. Het is een hele andere sector, maar de problemen zijn hetzelfde, zoals vergrijzing en een tekort aan personeel.

Zijn de deelnemers betrokken bij álle projecten?
De projecten gaan in wisselende samenstellingen. De betrokkenheid van partners loopt uiteen en is per project verschillend. Dit ligt ook aan de aard en inhoud van het project en energie bij partners voor bepaalde thema’s. Onze kracht: gewoon beginnen en niet wachten tot iedereen in de benen komt. Zodra een aantal instellingen verder willen met een project, brengen we het op gang. Niet iedere behoefte is natuurlijk hetzelfde, want qua focus en omvang zijn de VVT-instellingen en partners verschillend. Uiteindelijk zie je wel vaak een soort olievlek: je hebt eerst de koplopers en die trekken vervolgens ook de rest van het peloton mee.

RAAK VVT Haaglanden is een jaar vóór de coronacrisis in het leven geroepen. Kwam het eigenlijk op het juiste moment?
Zeker, het was en is urgent en noodzaak. Je kan denken dat corona een showstopper is, maar aan de andere kant was het juist een trigger om aan de gang te gaan. Er werden ook wel zaken duidelijk, namelijk dat er op alle niveaus behoefte was om kennis en informatie te delen. Het fysiek elkaar niet kunnen ontmoeten is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant is de drempel om aan een project mee te doen ook verlaagd. Online gaat dat namelijk makkelijker. We maken dus meters ondanks, maar ook dankzij corona.

Er is ook het besef gekomen dat samenwerken niet betekent dat iedereen hetzelfde moet doen.

Wat is volgens jou het grootst behaalde succes tot dusver?
Eigenlijk simpelweg dat de beweging en verbinding op gang is gekomen. Eerst was het mijn project, nu is het óns project. In eerste instantie was het een beetje sleuren en trekken, maar nu zie je dat organisaties zelf met ideeën en projectvoorstellen komen. Door zaken samen op te pakken, creëer je meer kwaliteit en professionaliteit. Er is ook het besef gekomen dat samenwerken niet betekent dat iedereen hetzelfde moet doen. Je houdt gewoon je eigen belang. Het is een kwestie van halen en brengen vanuit het grotere belang.  Een mooi voorbeeld is de Vitaliteitscafetaria en de Zorgcampus waar we nu aan bouwen. Je kunt daar als organisatie uithalen wat bij jou past.

Jullie organiseerden in maart voor het eerst een online banen- en oriëntatieweek. Viel die in de smaak?
Zeker, goed qua bezoekers en resultaten. Er waren verrassende matches. Wat je mooi zag, was dat je optimaal gebruikmaakt van al je partners. UWV en gemeenten konden gericht kandidaten benaderen, je zet gezamenlijk communicatie in en bijvoorbeeld ZorgZijn Werkt kon mooi haar eigen activiteiten promoten. Het heeft goede resultaten opgeleverd en dat geeft energie om door te gaan met elkaar. We blijven per jaar een aantal van dit soort evenementen organiseren.

Hoe verloopt de samenwerking met ZorgZijn Werkt?
We proberen ervoor te waken om niet alles dubbel te doen. Waar we kunnen samenwerken en integreren, daar doen we dat. Daarnaast probeer je elkaar ook te versterken. Onze banen- en oriëntatieweek was een aantal weken voor de Ontdekdezorg week. Dan zorg je ervoor dat de content van onze deelnemende organisaties ook bij ZorgZijn Werkt terecht komt, zodat ze dat niet nog een keer hoeven aan te leveren. We zijn nu ook bezig om gezamenlijk een webinar potentieel pakken te organiseren over contractuitbreidingen in de zorg. Dan kijken we gelijk of ZorgZijn Werkt mee wil doen, zodat andere zorginstellingen hier ook bij aan kunnen sluiten. En producten zoals de Vitaliteitscafetaria heb ik ook beschikbaar gesteld aan ZorgZijn Werkt voor andere leden.

Je moet los zien te komen van de functiehuizen zoals ze nu zijn.

Zijn er nog uitdagingen voor de toekomst?
De impulsfinanciering voor RAAK VVT Haaglanden loopt tot eind van dit jaar. We zijn met ons bestuur en de partners in gesprek over het borgen van de samenwerking, lopende en nieuwe activiteiten, en het project nadat de subsidie stopt. Je wil wel iets duurzaams neerzetten dat na een flinke impuls zelfstandig door kan in de toekomst. Mijn grootste wens is om uiteindelijk meer maatwerk rondom (zij) instroom, opleiding en flexibiliteit te creëren. Als je kijkt naar de toekomst van de arbeidsmarkt voor de VVT, dan kun je niet blijven doen wat je nu doet. Je moet los zien te komen van de functiehuizen zoals ze nu zijn. Dus hoe kun je meer vanuit de brede vraag nu en in de toekomst aan de zorgkant arbeidspotentieel benutten en toe leiden naar de (ouderen)zorg. En hoe kun je daarbij meer samenwerken met alle partners binnen de branche, maar ook binnen de gehele sector. Kortom, nog voldoende uitdaging voor de komende jaren!

Meer informatie
Wil je meer weten over de banen- en oriëntatieweek, RAAK VVT Haaglanden of over ZorgScala? Neem dan contact op met projectleider Annouk van Es, via annouk.van.es@zorgscala.nl of 06 – 52 58 46 98.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*