Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van WZH-medewerkers

WZH is deelnemer aan het ESF-project de ‘VitaalKrachtige Regio’ dat zich richt op duurzame inzetbaarheid. In dit nieuwsbericht vertellen ze wat dit thema voor hen betekent en hoe ze hier invulling aan geven binnen hun organisatie.

Wat vindt WZH van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?
Binnen WZH draait het bij vitaliteit om met plezier en energie aan het werk zijn, lekker in je vel zitten en je leven in balans hebben. En dat begint bij jezelf. WZH vindt het belangrijk dat medewerkers zelf de regie kunnen nemen om hun vitaliteit op orde te houden of te brengen; vanaf de eerste werkdag tot aan het moment dat iemand onze organisatie weer verlaat.

Wat doet WZH aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?
Begin juni 2019 is het Vitaliteitsportaal gelanceerd: een website waar alle medewerkers van WZH terecht kunnen voor informatie, begeleiding en tools in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Medewerkers kunnen zichzelf inschrijven op diverse workshops, trainingen, informatiebijeenkomsten of coachingstrajecten. Iedereen kan zelf beslissen wat bij hen het meest past en voor hen op dat moment van toegevoegde waarde is.

Hoe stimuleert WZH dit bij haar medewerkers?                                  
Bewust zijn van je eigen vitaliteit en daar de tijd voor nemen is voor WZH een voorwaarde tot behoud en verbetering van je vitaliteit. Om bewustwording te stimuleren wordt er regelmatig aandacht gegeven aan WZH Vitaal via intranet, flyers, posters en natuurlijk in gesprekken met de leidinggevenden. Leidinggevenden zijn namelijk een belangrijke stimulans in het bewustwordingsproces. Tijdens overleg maken zij van vitaliteit een terugkerend thema.
Een belangrijk middel bij de bewustwording is de mogelijkheid voor medewerkers van WZH om een Persoonlijke Gezondheidscheck te doen. De deelnemers krijgen een eigen rapport dat persoonlijke en arbeidsrisico’s inzichtelijk maakt. Er worden adviezen gegeven en het is aan de medewerker zelf om dit wel of niet op te pakken. WZH ontvangt een macro-rapportage die helpt bij de aanzet tot nieuwe vitaliteitsactiviteiten en/of het bijstellen van het vitaliteitsbeleid.
Het is mooi om te zien dat naast de vitaliteitsactiviteiten die centraal worden georganiseerd er decentraal op de locaties ook allerlei initiatieven ontstaan die de vitaliteit bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn een wandelgroep, meditatie-halfuurtje, gezamenlijk stoppen met roken, (stoel)massages, telefoonvrij lunchen of het uitdelen van wat lekkers om de waardering voor de medewerker te laten zien. Waardering en positieve aandacht voor elkaar zijn bij vitaliteit essentieel.

Hoe reageren medewerkers op deze mogelijkheden?
Binnen WZH Vitaal staat de eigen regie van de medewerker voorop. Medewerkers bepalen of ze wel of niet gebruik willen maken van het aanbod van WZH Vitaal. Voor deelname aan activiteiten geldt dat deze in eigen tijd plaatsvinden en WZH de kosten voor haar rekening neemt. Dat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen vitaliteit en op zoek zijn om hun werkplezier te vergroten blijkt wel uit de hoge participatiegraad van het aanbod.
Vanaf de start medio 2019 tot nu toe hebben al bijna 1.500 medewerkers zich opgegeven voor één van de vitaliteitsactiviteiten die op het Vitaliteitsportaal worden aangeboden. Er zijn zelfs extra workshops toegevoegd vanwege de animo. Vooral de workshops waarin rust en balans een belangrijk onderdeel is, zoals de workshop ‘Rust in je hoofd’ en ‘Mindfulness’ worden enthousiast bezocht en goed gewaardeerd.

Wat heeft corona voor invloed gehad op de vitaliteitsactiviteiten?
Tijdens de coronaperiode is geprobeerd de vitaliteitsactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas moest er toch een groot aantal geannuleerd worden in verband met de maatregelen.
Medewerkers hebben echter juist nu behoefte aan activiteiten waar zij energie van krijgen. De komende tijd zal WZH dan ook, binnen de mogelijkheden, haar vitaliteitsactiviteiten gaan voortzetten en uitbreiden om de positieve groei in bewustwording over vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van WZH medewerkers verder te vergroten.

Meer informatie
Deze activiteiten zijn onderdeel van de VitaalKrachtige Regio, een project van ZorgZijn Werkt en CNV. De activiteiten worden daarbj uitgevoerd in het kader van het ESF-project ‘Samen verder werken aan Duurzame Inzetbaarheid’, mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Wil je meer weten over de VitaalKrachtige Regio of het ESF-fonds? Neem contact op met projectleider Michel Winnubst via m.winnubst@zorgzijnwerkt.nl of 06 82 73 06 69. ​

Foto

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*