Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bij Reinier de Graaf

Reinier de Graaf is deelnemer aan het ESF-project de ‘VitaalKrachtige Regio’, dat zich richt op  duurzame inzetbaarheid. In dit nieuwsbericht vertellen ze wat dit thema voor hen betekent en hoe ze hier invulling aan geven binnen hun organisatie.

Achtergrond
Reinier de Graaf is in 2016 gestart met het ontwikkelen van het platform Vitaal@Reinier en is er een goede basis gelegd met een palet aan interventies en ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers om zelf de regie te pakken op hun eigen gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. Daarnaast is er al tien jaar een leefstijlprogramma, dat inmiddels erkend is door het RIVM. Op dit moment heeft Reinier de Graaf ongeveer 3.700 medewerkers.

Nieuwe pilot
Het belangrijkste doel van de pilot is om de vitaliteit van zoveel mogelijk medewerkers te verbeteren zodat zij duurzaam inzetbaar blijven. Dit doel willen we bereiken door:

  • Structurele aandacht op leefstijl, vitaliteit en gezondheid en interventies hierop
  • Bereik van een zo groot mogelijk aantal medewerkers
  • Doorontwikkeling van de huidige interventies en ondersteuningsmogelijkheden en opzetten van nieuwe interventies

 

Als pilot worden verschillende activiteiten, challenges en interactieve themavideo’s ontwikkeld. Deze wijzen medewerkers op een positieve manier op hun eigen rol en verantwoordelijkheid in hun inzetbaarheid.

Voor 2021 wordt daarvoor een jaarkalender ontwikkeld op basis van vitaliteitsactiviteiten waar medewerkers aan kunnen deelnemen. Met het aanbod van activiteiten wordt aangesloten bij de verschillende behoeften van medewerkers; er is een breed palet. Elke maand wordt een thema onder de aandacht gebracht. Naast activiteiten worden er ook challenges georganiseerd en twee keer per maand wordt er een interactieve video gedeeld met de medewerkers over het betreffende thema.

Elke afdeling van de organisatie heeft een vitaliteitsambassadeur die betrokken wordt bij het aanbod van activiteiten en promoot deze op de afdeling. De vitaliteitsambassadeur is zelf iemand die enthousiast is over gezondheid en vitaliteit en weet zijn/haar collega’s te inspireren en motiveren.

Daarnaast ontvangt elke medewerker iedere vijf dagen een interactieve video over onderwerpen binnen de thema’s gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Deze video’s zijn opgezet om mensen op een positieve manier bewust te maken en te motiveren goed voor zichzelf te zorgen. Deze video’s worden opgebouwd op basis van de verschillende fasen van gedragsverandering. Doordat de video’s interactief zijn wordt het per medewerker een op maat gemaakt programma.

Deelnemers
De pilot is gericht op alle medewerkers van de Reinier de Graaf. Het is de verwachting dat 60% gaat deelnemen aan een of meerdere van de activiteiten. Voor het aanmelden wordt een eenvoudige aanmeldwebsite gebouwd zodat men laagdrempelig kan aanmelden. Aanmelden voor activiteiten zal via het intranet gaan. Verder worden leidinggevenden meegenomen in de communicatie via een leuke toolbox waarmee zij hun team kunnen enthousiasmeren.

Deze activiteiten zijn onderdeel van de ‘VitaalKrachtige Regio‘, een project van ZorgZijn Werkt en CNV. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van het ESF-project ‘Samen verder werken aan Duurzame Inzetbaarheid’, mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Foto

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*