Thuiswerken: wat doet het met je gezondheid en productiviteit?

Thuiswerken. Een onderwerp en vraagstuk dat steeds actueler wordt nu het aantal besmettingen omlaag gaat, de vaccinatiesnelheid flink op gang is gekomen en het daarmee ook weer mogelijk wordt om wat vaker naar kantoor te gaan. In zorg en welzijn kijken we terecht voornamelijk naar de zorgverleners die niet thuis konden werken en juist in de ‘frontlinie’ hebben gestaan. Maar het is ook belangrijk om het ondersteunend personeel, dat voornamelijk thuis heeft gewerkt het afgelopen jaar, niet te vergeten.

Vanuit ZorgZijn Werkt en Care2Care willen we daarom ook aandacht besteden aan deze groep door het te hebben over thuiswerken na Corona, en daarbij de vraag te stellen hoe je hier als werkgever mee omgaat, wat de mogelijkheden zijn en waar je rekening mee moet houden.

Hierin nemen we je de komende weken mee in een drietal artikelen, met als doel om een beeld te geven van het vraagstuk, de mogelijkheden die de situatie biedt en om een stimulans te bieden er binnen de organisatie mee aan de slag te gaan.

In het eerste deel van deze week zijn een aantal onderzoeken geanalyseerd waarin is gekeken naar de invloed van thuiswerken op onze gezondheid en op onze productiviteit. Het tweede deel zal gaan over thuiswerken na corona, waarbij is gekeken naar recent gepubliceerd onderzoek en waarover we met een aantal zorgorganisaties uit de regio in gesprek zijn gegaan. Het derde en laatste deel gaat over gezond en veilig thuiswerken. Waar moet je als werkgever, maar ook als werknemer rekening mee houden. Hierin worden ook praktische tips gegeven voor de thuiswerkende medewerker.

We gaan hierover graag met jullie in gesprek, om jullie ideeën, aanpak en eventuele vragen omtrent thuiswerken te horen. Op dinsdag 12 oktober van 09.30 tot 11.00 uur is hiervoor de gelegenheid.

Onderzoek naar de invloed van thuiswerken

De invloed van thuiswerken op onze gezondheid en vitaliteit 
Eerst is het goed om te kijken welke invloed het thuiswerken nu precies heeft gehad op ons. Center for People and Buildings (CfPB) heeft in 2020 met een aantal andere partijen een groot onderzoek gestart, genaamd ‘We Werken Thuis’. De infographic biedt mooi inzicht in de resultaten.

Wat opvalt is dat bijna een derde van de ondervraagden (28%) aangeeft in meerdere of mindere mate klachten (lichamelijk en geestelijk) te ervaren als gevolg van het werken in de thuisomgeving. Daarnaast geeft bijna een kwart (24%) van de mensen die als gevolg van het verplicht thuiswerken een zwaardere werkdruk ervaart, aan dat ze het gevoel hebben nooit vrij te zijn. Het is daarom erg belangrijk om stressgerelateerde klachten van thuiswerkers nauwlettend in de gaten te houden.

De (voorlopige) cijfers van dit onderzoek tonen aan dat thuiswerken vraagt om een diverse aanpak: “organisaties die – tijdens én na de corona-pandemie – zeker willen weten dat thuiswerken wérkt, zullen niet alleen oog moeten hebben voor de wensen van de tevreden meerderheid, maar zeker ook voor de behoeftes, vragen en klachten van de ontevreden minderheid. Praat met elkaar, vraag collega’s naar eventuele knelpunten, en probeer oog te houden voor elkaars omstandigheden.”

Praat met elkaar, vraag collega’s naar eventuele knelpunten, en probeer oog te houden voor elkaars omstandigheden.

De invloed van thuiswerken op onze productiviteit 
In het ‘We Werken Thuis’ onderzoek is ook gekeken naar de invloed van thuiswerken op de productiviteit. In deze tweede infographic zie je een overzicht van deze resultaten.Hierin valt op dat een meerderheid van de respondenten (55%) aangeeft thuis productiever te zijn dan op kantoor. Waar ze hun eigen productiviteit nu gemiddeld beoordelen met een 7.7, lag dat in pré-coronatijd een punt lager. Deze productiviteit hangt onder meer samen met de werk-privé balans; “de mate waarin men in staat is tot zelfmotivatie en het enthousiasme over het werk.”​

82% van de respondenten geeft aan na corona vaker te willen thuiswerken, waarbij 87% aangeeft het niet erg te vinden om verplicht één of twee dagen thuis te moeten werken. Hier liggen kansen voor werkgevers om het gesprek over aan te gaan.

Verder toont het onderzoek een sterk verband tussen een hoge productiviteit en tevredenheid over thuiswerken en is een relatie zichtbaar tussen de ervaren productiviteit en de mogelijkheid om thuis geconcentreerd te kunnen werken. “Hier staat tegenover dat ongeveer een derde van de respondenten meldt dat het gezamenlijke werk (samenwerken/brainstormen, etc.) lijdt onder thuiswerken.”

Tot slot geeft 82% van de respondenten aan na corona vaker te willen thuiswerken, waarbij 87% aangeeft het niet erg te vinden om verplicht één of twee dagen thuis te moeten werken. Hier liggen dus kansen voor werkgevers om het gesprek over aan te gaan. In het volgende hoofdstuk gaan we hier verder op in.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*