Samenvoeging ZorgZijn Werkt en Care2Care: Dít gaat er veranderen

Tijdens de informatieve bijeenkomst op 27 mei jongstleden, waar zowel ZorgZijn Werkt als Care2Care deelnemers bij aanwezig waren, zijn de plannen voor de samenvoeging van deze twee organisaties gepresenteerd. Via dit bericht brengen we je op de hoogte van de belangrijkste onderwerpen welke ook onderdeel zijn van het fusievoorstel. Half juli valt het definitieve besluit omtrent de samenvoeging.

Nieuwe naam
Bij een dergelijke verandering hoort ook een nieuwe naam. In de nieuwe naam willen we verbinding, het netwerk en natuurlijk zorg en welzijn terug laten komen. Als de samenvoeging een feit is, gaan we samen verder onder de naam ZWconnect.

Groots denken, lokaal samen doen!
Met de samenvoeging bundelen we onze krachten om nu en in de toekomst efficiënt en met slagkracht de regio te bedienen! Hiermee wordt de regio, en ook het netwerk en het bereik, vergroot. Tegelijkertijd blijven we ervoor zorgen dat er goede onderlinge verbinding in het netwerk blijft. Zo kunnen we de regio efficiënt faciliteren bij de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken. We doen dit vanuit de gedachte; groots denken, lokaal samen doen!

Directie en bestuur
Coralie Elmont zal haar rol als directeur van de werkgeversvereniging voortzetten. Samen met het team zet zij zich in voor waar ze in gelooft, namelijk dat arbeidsmarktvraagstukken geen reden mogen zijn om niet in goede zorg en welzijn te kunnen voorzien. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen met onze leden.

Bij de vorming van het nieuwe bestuur is, mede met het oog op continuïteit, gekozen voor een samenstelling van leden uit beide besturen. Hierbij is gekeken naar een goede verdeling qua regio, netwerk en branchevertegenwoordiging. Tevens is er een bestuurdersprofiel opgesteld en zal voor dit bestuur een ‘rooster van aftreden’ gehanteerd worden om naast continuïteit ook steeds voor  vernieuwing te zorgen. Dit zijn de bestuursleden in het voorgenomen nieuwe bestuur:

  • Sam Schoch (voorzitter)                                    Middin (GHZ/Jeugd)
  • Dick van Duijn (vicevoorzitter)                         Zorgpartners Midden-Holland (VVT)
  • Eric Lemstra (secretaris/penningmeester)    Xtra (Welzijn/Jeugd)
  • Elly Dekker                                                          Zonnehuisgroep Vlaardingen (VVT)
  • Richard Prins                                                      Parnassia en Reakt (GGZ)
  • Hans Brehler                                                      Regionale Organisatie Huisartsen West-Nederland en ©aliber (1e lijn)
  • Otto Jelsma                                                         mboRijnland (Onderwijs)

 

Lidmaatschap en contributie
ZWconnect wordt een vereniging. Dit zal ook gevolgen hebben voor de contributiebijdrage. Over wat deze verandering concreet gaat betekenen, communiceren we na half juli.

Meer informatie
Heb je nog vragen over de samenvoeging of wil je een nadere toelichting op de onderwerpen, neem gerust contact op met Coralie Elmont via c.elmont@zorgzijnwerkt.nl of 06 – 82 73 99 70.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*