Nieuwe prioriteiten in arbeidsmarktprogramma 2020

Het jaar 2020 is anders verlopen dan we ons hadden voorgesteld. Het coronavirus heeft een groot beroep gedaan op onze flexibiliteit, creativiteit en weerbaarheid – en doet dat nog steeds. Het is mooi om te zien hoe we met elkaar kansen zien. Met de ervaringen die de afgelopen tijd zijn opgedaan, heeft ZorgZijn Werkt het arbeidsmarktprogramma voor 2020 verder aangescherpt. Dat is nodig, omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus uiteraard effect hebben op het regionale arbeidsmarktprogramma. Veel thema’s blijven staan, maar de prioriteiten zijn gewijzigd.

Visiebijeenkomsten
Zo willen we in de rest van 2020 onder meer de nadruk gaan leggen op de regionale visiebijeenkomsten. We willen regionaal en branchegericht met bestuurders in gesprek. Zo brengen we in kaart wat de gezamenlijke wensen en behoeften zijn op het gebied van de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling regionaal netwerk van ZZP’ers
Als ons de afgelopen tijd iets duidelijk is geworden, dan is het hoe flexibel we moeten zijn. We gaan daarom nog meer inzetten op het ontwikkelen van een regionaal kwalitatief goed netwerk van ZZP’ers. Waarbij het uitgangspunt is dat de basis van het personeelsbestand op orde is en ZZP’ers met beleid – en Wet DBA-vriendelijk – worden ingezet.

Onboarding: online summer school
We zouden dit voorjaar masterclasses onboarding organiseren, maar door de corona konden die niet doorgaan. Later dit jaar willen we deze alsnog organiseren. Voor die tijd, in augustus, komen we met een driedelige online summer school die we samen met YES! We Connect realiseren. Door de coronacrisis wordt er veel digitaal en op afstand georganiseerd en gaan de introductiedagen niet door. Met de summer school bieden we handvatten om de onboarding zo goed mogelijk te regelen. Dat zeker ook belangrijk gezien de enorme belangstelling voor zorg en welzijn die er op dit moment is.

Online meetings
Tijdens de coronacrisis stond ons netwerk met elkaar in verbinding via online meetings. Dat is zo goed bevallen dat we hebben besloten deze voor de rest van het jaar te organiseren. Online elkaar ontmoeten is voor veel deelnemers ook makkelijker haalbaar. Daarom organiseren we de rest van 2020 regelmatig een online bijeenkomst over een bepaald thema.

Regionale mobiliteit bevorderen
In het tweede half jaar willen we onze focus meer leggen op het ontwikkelen van een recruitmentnetwerk. Recruiters hebben een belangrijk aandeel in het vinden van de juiste mensen, maar ook in het behoud van deze mensen. Hun rol in de regionale mobiliteit willen we versterken.

Onderzoek: voorlichting en instroom
We gaan dit jaar verder een onderzoek doen naar hoe we nieuwe medewerkers kunnen voorlichten en laten instromen op afstand. Als alternatief op de fysieke meeloopdagen. We gaan op zoek naar goede voorbeelden, bijvoorbeeld met behulp van virtual reality.

Regionaal arbeidsmarktsymposium
Op 10 november organiseren we een regionaal arbeidsmarktsymposium. Dat gaat deels digitaal en deels fysiek plaatsvinden. Zodra er meer over is te vertellen, brengen we je hiervan op de hoogte.

Trots op zorg
Het festival Trots op Zorg waarmee we medewerkers in de zorg en welzijn in november een leuk event wilden aanbieden als blijk van waardering, gaat helaas niet door. Maar waardering is wel belangrijk. Daarom komen we in november met een social mediacampagne speciaal gericht op hen.

Helpdesk Extra Handen voor de Zorg
Tijdens de coronacrisis verschoof een groot deel van onze focus naar de helpdesk Extra Handen voor de Zorg. De helpdesk is op dit moment flink afgeschaald, maar de database met mensen die kunnen helpen in de zorg, blijft bestaan. Mocht het onverhoopt nodig zijn, dan kan de helpdesk direct worden opgeschaald.

Meer informatie
Heb je vragen over ons regionale arbeidsmarktprogramma voor de rest van het jaar? Neem dan contact met ons op. Samen pakken en lossen we de arbeidsvraagstukken op!

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*