Medewerkerspanel Zorg en Welzijn: brainstorm met dé professionals

Wat kunnen we met elkaar doen om de zorg- en welzijnsprofessionals voor het vak te behouden? Om op deze belangrijke vraag antwoord te geven organiseren Care2Care en ZorgZijn Werkt op 12 november het Medewerkerspanel Zorg en Welzijn. Met deze bijeenkomst wordt aan de collega’s op de werkvloer gevraagd mee te denken. Want als iemand weet hoe we medewerkers binnen de zorg en welzijn kunnen houden, dan zijn zij het wel.

Ervaring werkvloer centraal
Naast het werven van nieuwe zorg- en welzijnsmedewerkers is het voorkomen van ongewenste uitstroom een van de andere grote uitdagingen binnen de arbeidsmarkt. Steeds meer medewerkers bereiken de pensioengerechtigde leeftijd of gaan aan de slag binnen een andere sector. Het is daarom van groot belang om te kijken wat de zorg- en welzijnsprofessionals zelf aangeven. Wat hebben zij nodig om hun beroep te blijven uitoefenen?

Medewerkerspanel Zorg en Welzijn: 12 november
Om zorg- en welzijnsprofessionals mee te laten denken, organiseren wij het Medewerkerspanel Zorg en Welzijn. Dat vindt plaats op donderdag 12 november van 13.00 tot 14.00 uur. Deelnemende zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen tijdens deze bijeenkomst knelpunten aangeven. Ook kunnen zij de oplossingen bieden die zij zelf zien. Alle ideeën kunnen we vervolgens met elkaar op de regionale agenda zetten.

Hoe werkt het?
De bijeenkomst vindt online plaats en wordt geleid door een onafhankelijke discussieleider. Tijdens de onlinemeeting wordt gebruikgemaakt van een interactieve tool. Daarmee kan elke deelnemer live én anoniem input geven en op elkaars antwoorden reageren. Het Medewerkerspanel Zorg en Welzijn wordt een plek waar op een snelle manier met elkaar van gedachten wordt gewisseld over actuele thema’s. De eerste vijftig deelnemers ontvangen een leuke attentie.

Wat levert het op voor jouw organisatie?
Na afloop van het Medewerkerspanel Zorg en Welzijn worden de resultaten geanalyseerd en in een factsheet gepresenteerd. Daarmee wordt duidelijk wat er leeft en waar er acties nodig zijn. Bij voldoende deelnemers wordt dit per branche inzichtelijk. Daarmee ontstaan er duidelijke uitgangspunten om het eigen beleid aan te toetsen. We verwachten dit in december te kunnen presenteren.

Wat vragen wij van jou?
Het is belangrijk dat we de mening van zoveel mogelijk zorg- en welzijnsmedewerkers in onze regio horen. Daarom vragen we jou om medewerkers te motiveren om deel te nemen. Voor meer informatie en aanmelden kun je medewerkers verwijzen naar www.zorgenwelzijnplein.nl/panel. We hopen op een groot aantal aanmeldingen!

Meer informatie?
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Michel Winnubst, projectleider. Hij is bereikbaar via m.winnubst@zorgzijnwerkt.nl en 06 – 82 73 06 69.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*