Literatuuronderzoek naar technische innovatie in zorg en welzijn

Innovatie binnen zorg en welzijn heeft gevolgen voor de manier waarop het werk georganiseerd wordt. Of het nu gaat om de benodigde (digitale) competenties van medewerkers, de werkroutines of de inzet van medewerkers naar kwaliteit. De arbeidsmarkt kan daarnaast de gekozen innovaties beïnvloeden.

In 2020 heeft werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt een korte inventarisatie gemaakt van regionale innovaties in zorg en welzijn door te zoeken in jaarverslagen en nieuwsberichten. De uitkomsten van dit literatuuronderzoek zijn samengevat in visual notes en zijn gebruikt bij het vormgeven van het jaarplan. Gezien het belang voor het delen van kennis (over evaluaties) zetten we daar als werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt onder andere dit jaar op in.

Belangrijkste conclusies (zie visual notes onderaan)
1. Geleidelijk
Niet alleen op dit moment zijn zorg- en welzijnsorganisaties actief met innovaties, een korte terugblik op de afgelopen tien jaar laat zien dat een aantal technische innovaties (verder) zijn geïmplementeerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opslag van digitale cliëntinformatie via het Electronisch Cliënten Dossier (ECD), domotica oplossingen om dwalen te voorkomen en ergonomische hulpmiddelen zoals tilliften. Mogelijk zouden deze innovaties nog verder ingevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld om een landelijke uitwisseling van cliëntinformatie te bereiken.

2. Corona
Corona heeft de implementatie van een aantal innovaties duidelijk versneld. Zo is videoconference een steeds gangbaardere manier om op afstand te communiceren, ook tussen zorgverlener en cliënt/patiënt. Tegelijkertijd is natuurlijk ook een (her-)waardering van het persoonlijke contact zichtbaar. Het is logisch te veronderstellen dat als de situatie weer normaal is, dat er meer een mix tussen digitaal en real life ingezet gaat worden.

3. Projecten
Er zijn vele projecten om een variëteit aan innovaties uit te proberen. Primair met de doelstelling om de zorg- en welzijnssector zelf te verbeteren. Of het nu bijvoorbeeld gaat om de invoering van de robotica, technische oplossingen voor valpreventie, smart glass, digitale medicatie checks, slim incontinentiemateriaal of (zelfhulp) apps.

4. Geëvalueerd?
Het is onduidelijk welke innovaties in de toekomst daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. Voor het maken van een goede afweging voor de betreffende organisatie maar ook voor de collega-organisaties, is het echter wel noodzakelijk om de (pilot-)projecten grondig te evalueren. Deze evaluaties zijn echter niet altijd beschikbaar of publiek toegankelijk. Philadelphia lijkt, met de evaluatie van haar inzet van robot Phi, één van de uitzonderingen die de regel bevestigt. Naast kosten zouden ook de opbrengsten voor de zorg (en arbeidsmarkt) naar voren moeten komen in de evaluatie.

En in 2021?
In 2021 willen we het delen van kennis tussen organisaties bevorderen, bijvoorbeeld tijdens de Slimme Zorg Estafette van 8 tot 12 februari en ook via het organiseren van een masterclass over de invoering van technische innovatie binnen zorg en welzijn samen met FWG. Daarnaast willen we ook het project Digivaardig in de zorg, geïnitieerd door ’s Heeren Loo, verder onder de aandacht brengen. Dit project wil via de invoering van onder andere digicoaches de vaardigheden van medewerkers verbeteren.

Meer informatie
Heb je vragen na het lezen van dit literatuuronderzoek? Neem dan contact op met projectleider Marlies Rosenbrand via m.rosenbrand@zorgzijnwerkt.nl.

Visual notes

Foto

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*