Lies en Michel aan het woord over de nieuwe werkgeversvereniging ‘in wording’.

Twee enthousiaste projectleiders; de een werkt voor Care2Care, de ander voor ZorgZijn Werkt. Binnenkort worden ze collega’s. Beiden kijken uit naar de samenvoeging van de organisaties, want het zal ze naar eigen zeggen meer slagkracht geven in de regio én er valt volgens de twee veel van elkaar te leren. Lies Lokkerbol en Michel Winnubst aan het woord over hun werk en de nieuwe werkgeversvereniging ‘in wording’.

Lies is sinds twee jaar projectleider Onderwijs en Arbeidsmarkt bij Care2Care. ‘Mijn loopbaan heeft zich rondom verschillende aspecten van opleiden, ontwikkelen, arbeidsmarkt en organisatie afgespeeld. Ruim 20 jaar heb ik in het onderwijs gewerkt. Een bevlogen tijd waarin ik het met mijn collega’s zo graag anders wilde doen dan het traditionele werk in onderwijs en welzijnsland. Na het onderwijs heb ik een overstap gemaakt naar de zorgsector, met als aandachtsgebied onderwijs en ontwikkeling. Weer bevond ik mij in gezelschap van mensen die veel passie en vernieuwingsgeest lieten zien, waarbij gezamenlijkheid en verbinding belangrijke aspecten zijn.’

Michel komt uit een heel andere hoek: onderzoek. ‘Ik werk nu ongeveer vijf jaar bij ZorgZijn Werkt. Daarvoor werkte ik 9 jaar bij onderzoeksbureau Panteia. Ik was daar arbeidsmarktonderzoeker en -adviseur. Ik heb de overstap naar ZorgZijn Werkt gemaakt omdat ik toe was om mij bezig te houden met een andere kant van de arbeidsmarkt. Ik deed veel onderzoek en bracht advies uit, maar wat een opdrachtgever uiteindelijk met de onderzoeksresultaten en adviezen ging doen was niet meer aan mij. Ik wilde zelf aan de slag en het verschil gaan maken.’

Zowel Michel als Lies voelt zich als een vis in het water bij de werkgeversorganisatie waar ze voor werken. Lies: ‘Het is mijn passie om passende faciliteiten te creëren voor mensen. Kijk bijvoorbeeld naar de zij-instromers. Wie zijn deze mensen en wat hebben ze nodig in hun werk? En hoe maak je onderwijs passend? Kunnen we de opleidingen verkorten of op andere manieren aanbieden.’ Lies krijgt energie van partijen bij elkaar brengen, aanjagen en verbinden. Ze is nauw betrokken bij Campus Gouda. ‘Op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen zet Campus Gouda in op het aanbieden van modulair hoger onderwijs in samenwerking met De Haagse Hogeschool. Zo kunnen mbo werknemers zich ontwikkelen in de zorggebieden waar zij interesse in hebben in hun eigen omgeving.’

Michel vertelt trots over VitaalKrachtige Regio: ‘Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft subsidie verstrekt om een vervolg te kunnen geven aan het project ‘samenwerken aan duurzame inzetbaarheid’. Hiermee maken we het, samen met het Europees Sociaal Fonds, mogelijk om verschillende pilots en extra acties op te zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We realiseren hiermee twee belangrijke doelen: het versterken van de duurzame inzetbaarheid van zorg- en welzijnsmedewerkers en het verhogen van de prioriteit van dit thema bij werkgevers.’ Het project loopt tot en met eind 2021. ‘Er is een jaar bijna verloren gegaan door de coronacrisis. Gelukkig merk ik wel dat bedrijven en organisaties weer meer in beweging komen en met andere zaken aan de slag gaan dan alleen maar het beheersen van de coronacrisis. We hopen dit jaar daarom nog veel mooie dingen te realiseren.’

Beide projectleiders kijken met vertrouwen uit naar de toekomst én naar de samenvoeging van Care2Care en ZorgZijn Werkt. Lies: ‘Ik hoop dat we samen de arbeidsmarkt agenda nog scherper krijgen. En dat werkgevers blijvend ervaren dat we hun belangen goed behartigen.’ ‘En dat we er ook voor kunnen zorgen dat bedrijven, zorginstellingen en het onderwijs meer aan de slag gaan met regionale samenwerking.’ aldus Michel.

Het proces rondom de samenvoeging van ZorgZijn Werkt en Care2Care is nog in volle gang. De komende maanden zal er meer duidelijk worden. Hierover worden de leden uiteraard geïnformeerd.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*