Jongerenvoorlichting met nieuwe app

ZorgZijn Werkt en Care2Care hebben samen met andere werkgeversorganisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten met startup tmrrw (tomorrow). Tmrrw ontwikkelt een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en alle sectoren. De app draagt bij aan een realistische beeldvorming voor iedereen die zich oriënteert op leren en werken in Zorg en Welzijn en kan daarmee (voortijdig) uitval voorkomen. Een innovatieve stap in jongerenvoorlichting, die aansluit bij de doelgroep en waaraan alle zorg- en welzijnsorganisaties laagdrempelig en kosteloos kunnen deelnemen en gebruik van kunnen maken.

Een realistisch beeld vanaf de bank
Nog te vaak stromen jongeren voortijdig uit, omdat zij een verkeerd beeld hebben van wat een studie of beroep daadwerkelijk inhoudt. De Tmrrw-app helpt jongeren om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren op studie of werk via korte video’s van 15 tot 30 seconden. Door hen mee te laten kijken over de schouders van studenten en professionals die hun ervaringen delen, hun leer- en werkomgeving laten zien en vragen beantwoorden over hun werk of studie, krijgen jongeren een realistischer beeld van de studie en het beroep.

Kansen voor de sector
ZorgZijn Werkt en Care2Care lieten zich – samen met collega-werkgeversverenigingen en RegioPlus – uitgebreid informeren over de mogelijkheden, de haalbaarheid en kansen die de Tmrrw-app kan bieden voor hun leden. Uit dit vooronderzoek bleek dat het initiatief uitstekend aansluit bij zowel de landelijke- als de regionale doelstellingen en het arbeidsmarktprogramma 2021 van de werkgeversorganisaties.

Doelgroep nauw betrokken bij doorontwikkeling
Om de app zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep worden scholieren en studenten nauw betrokken bij de doorontwikkeling en eens per twee weken uitgenodigd om in sprintreviews feedback te geven op de doorontwikkeling. Daarnaast is er een klankbordgroep vanuit aangesloten werkgeversverenigingen in Zorg en Welzijn die nauwlettend in de gaten houdt dat deze sector goed vertegenwoordigd wordt. Iedere professional of student kan eenvoudig zelf een bijdrage leveren. Je beantwoordt een set van vragen in afzonderlijke korte video’s en kunt deze toevoegen aan de app. De video’s worden voorafgaand aan publicatie gecheckt aan de hand van een opgesteld redactiestatuut. Dat maakt dat de app in korte tijd veel waardevolle content bevat voor de studiekiezer en bruikbaar is als promotiemateriaal voor de organisaties.

Samenwerkingspartners
ZorgZijn Werkt en Care2Care dragen onder meer bij door de app onder de aandacht te brengen bij leden van zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijs. Enerzijds met als doel leden en onderwijs te activeren om content aan te leveren, zodat jongeren goed geïnformeerd worden over het werken en leren in Zorg en Welzijn. Anderzijds om de app in te zetten als eigentijdse voorlichtingstool.

Meer weten en deelnemen?
Ben je benieuwd naar wat de Tmrrw app voor jouw organisatie kan betekenen of welke bijdrage je kan leveren aan dit mooie initiatief? Neem dan contact op met Joyce Nihof (j.nihof@zorgzijnwerkt.nl, 06 – 34 88 61 94) of Lies Lokkerbol (lies@care2care.nl, 06 – 18 50 29 90). Wil je een korte impressie over de tmrrw app, bekijk dan deze korte video (1 minuut). Wil je meer weten over de achterliggende cijfers en wat het op kan leveren? Bekijk dan de volledige versie van 8 minuten.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*