Gratis scan voor inhuur extern personeel

​Het afgelopen anderhalf jaar hebben er in de regio diverse pilots en inventarisaties rondom flexibilisering plaatsgevonden. Hieruit hebben wij onder andere het platform RegioNet mede-geïnitieerd. Uit de inventarisatie blijkt dat er kansen en wensen liggen om regionaal samen te werken op het thema flexibilisering. Er is echter ook behoefte aan meer bewijs van de meerwaarde hiervan.

ZorgZijn Werkt en Care2Care willen daarom resultaatgericht aan de slag gaan met tien organisaties om zo te komen tot een regionale business case. Deze business case zal inzicht geven in wat wel en niet werkt in de praktijk en voor wie een platform als RegioNet van meerwaarde kan zijn.

Het aanbod
Per organisatie nemen we de volgende stappen: inventariseren, contractuele en juridische scan, zetten van concrete stappen op basis van deze nulmeting en het monitoren van deze stappen. RegioNet zal, in co-creatie met ZorgZijn Werkt en Care2Care, dit traject ondersteunen.

De eerste tien organisaties die zich aanmelden en geschikt blijken om deel te nemen aan dit traject, kunnen de contractuele en juridische scans laten uitvoeren op kosten van ZorgZijn Werkt. De geschiktheid wordt bepaald aan de hand van een intake gesprek waarin we kijken welke wensen rondom flexibilisering het meest prangend zijn in jouw organisatie, en waarin we ook uitleggen wat je precies kunt verwachten en wat we van jou verwachten.

Je kunt deze scans beschouwen als een nulmeting voor jouw organisatie. Daarnaast vormen de scans van de tien organisaties samen de basis voor de regionale business case.

Aanmelden
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag een afspraak inplannen om dit verder te bespreken en te bekijken of jij één van de tien organisaties zou willen en kunnen zijn? Meld je dan nu aan door een e-mail te sturen naar i.vandenburg@zorgzijnwerkt.nl. Wees er snel bij, want hiervoor geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*