Enquête SectorplanPlus: ‘Stimuleer behoud en maak het simpeler’

De meerjarige subsidie SectorplanPlus loopt nog anderhalf jaar door, tot augustus 2022, maar er wordt al vooruit gekeken naar een eventueel vervolg. Om te bepalen waar subsidie nodig is en hoe deze eruit moet komen te zien, heeft ZorgZijn Werkt een enquête uitgezet onder een deel van de leden die ook gebruikmaakt van het huidige SectorplanPlus.

Inzetten op behoud
Uit de resultaten blijkt dat de meeste organisaties subsidie zouden willen op het stimuleren van behoud en zij-instroom. Ook het stimuleren van stages/begeleiding en het opzetten van innovatieve opleidingen scoorden hoog (zie voor een overzicht van alle thema’s de tabel onderaan deze pagina).

Leerpunten
Daarnaast werd aan de respondenten gevraagd welke verbeterpunten zij hebben voor de eventuele vervolgsubsidie. De verbetering die het meest werd aangedragen, is dat een subsidieaanvraag landelijk moet gebeuren in plaats van regionaal. Dat laatste is nu nog het geval.

Een ander verbeterpunt is dat duidelijker moet zijn wat precies de eisen zijn aan de verantwoording en aan de documenten. Om de verantwoording simpeler te maken, werden enkele oplossingen aangedragen. Voorbeelden hiervan zijn het werken met vouchers, bestuurders laten tekenen voor het waarheidsgetrouw invullen van data en gebruik te maken van bestaande registraties in het personeelssysteem van de subsidie-aanvrager.

Vervolg
ZorgZijn Werkt neemt de aangedragen punten mee in de overleggen met RegioPlus en het ministerie van VWS over een eventueel vervolg aan SectorplanPlus, zodat de geleerde lessen hierin kunnen worden meegenomen. Ben je benieuwd naar alle uitkomsten van de enquête? Bekijk dan hier het volledige rapport.

SectorplanPlus
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie gericht op werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten gericht op het stimuleren van extra instroom. De subsidie kan ook gebruikt worden voor met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders. ZorgZijn Werkt is voor haar regio het contactpersoon voor de SectorplanPlus-regeling.

Meer informatie
Wil je meer weten over de enquête of over SectorplanPlus? Neem dan contact op met projectleider David Huizing via d.huizing@zorgzijnwerkt.nl of 06 – 82 73 91 07.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*