Duurzame inzetbaarheid: resultaten bij Ipse de Bruggen

Door de ESF-subsidie is het mogelijk voor een grote groep regionale werkgevers in zorg en welzijn om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Maar hoe geef je hier binnen je organisatie gestalte aan? Ipse de Bruggen geeft een inkijk in hun beleid en laat zien welke resultaten tot dusver behaald zijn.

Waarom inzetten op duurzame inzetbaarheid?
Ipse de Bruggen heeft duurzame inzetbaarheid als een belangrijk thema voor de komende jaren benoemd. We dagen onze cliënten uit te blijven groeien. Dat kan alleen als medewerkers ook groeien, waardoor op ieder moment voldoende en gekwalificeerd personeel beschikbaar is om de wensen en behoeften van onze cliënten te kunnen beantwoorden.

Daarom gaan we aan de slag gaat met het stimuleren van de eigen regie van de medewerker en creëren een context waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen, betrokken zijn en zich gezond blijven voelen. Dat is de stip voor de komende jaren. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het ESF-project ‘Duurzame inzetbaarheid’ draagt hier aan bij.

Wat is het uiteindelijke doel?
Het doel is om de gezondheid, ontwikkeling en mobiliteit van de medewerker te vergroten. De medewerker heeft daarbij oog voor zijn huidige en toekomstige mogelijkheden, hierbij rekening houdend met zijn gezondheid en welzijn. De medewerker wordt uitgedaagd zijn vakmanschap te verbreden. Eventueel door een nieuwe functie of rol op te pakken, in zijn eigen cliëntgroep of elders. Blijven leren vergemakkelijkt de doorstroming van de medewerker.

Er zijn vier thema’s geformuleerd, waarop de organisatie zich de komende jaren wil focussen:

  • Gezondheid & Energie: gezond werken en met plezier naar je werk gaan
  • Mobiliteit:                       bewegen door de organisatie
  • Arbeidsmarkt:                 aantrekkelijk werkgeverschap, behouden medewerkers
  • Leren & Ontwikkelen:   persoonlijke en professionele groei

We werken met wat er al is op het gebied van Gezondheid & Energie, Mobiliteit, Arbeidsmarkt en Leren & Ontwikkelen en we laten ons inspireren door sectorinitiatieven en ontwikkelingen in het vakgebied.

Hoe wordt dat doel gerealiseerd?
Elke locatie neemt vanaf volgend jaar in zijn jaarplan drie verbeterpunten op met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, welke haalbaar en realistisch zijn en aansluiten op actuele thema’s die spelen. Vanuit de vragen ‘wat willen we samen bereiken en wie doet wat wanneer?’. We vullen aan op het bestaande en checken welke actiepunten samenhangen met duurzame inzetbaarheid.

Ook wordt er een omgeving ingericht en ontwikkeld met een passend aanbod van producten en diensten, om de organisatie te ondersteunen bij het realiseren van de ambitie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Er is gekozen voor een gefaseerde uitrol, waarbij stap voor stap een fundament voor duurzame inzetbaarheid en persoonlijke groei wordt gevormd. In een tempo dat past bij de organisatie. Er is inzicht in de voortgang van de ontwikkeling van de omgeving, van welk aanbod gebruik wordt gemaakt, wat goed werkt en wat verder fijn geslepen moet worden.

Welke resultaten zijn tot nu toe al bereikt?

  • Voorkomen van en omgang met agressie heeft een nieuwe impuls gekregen. Medewerkers volgen doorontwikkelde Preventie- en Agressiehanteringstrainingen.
  • Teams kunnen gebruik maken van mentale ondersteuningsprogramma’s waaronder een samenwerkingsverband met Artsen Zonder Grenzen.
  • Het interne platform Move Yourself is gelanceerd met daarin de faciliteiten per thema.
  • Met de werkvermogenscan krijgt een team een goed beeld van de inzetbaarheid. Het is een wetenschappelijk instrument waarmee alle verdiepingen van het huis van werkvermogen nauwkeurig in kaart worden gebracht. Aanvullend kunnen teams in aanmerking komen voor bijhorende trainingen en workshops.
  • Als onderdeel van het programma Samen Fit is Ipse de Bruggen aangesloten bij het gezondheidsplatform Fitcoins van It’s my life.
  • Een Vitaiteitscafé is geïntroduceerd. Een (online) ontmoetingsplek met vitaal nieuws over ontspanning, info & werkplezier.

Meer informatie
Deze activiteiten zijn onderdeel van de VitaalKrachtige Regio, een project van ZorgZijn Werkt en CNV. De activiteiten worden daarbj uitgevoerd in het kader van het ESF-project ‘Samen verder werken aan Duurzame Inzetbaarheid’, mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Wil je meer weten over de VitaalKrachtige Regio of het ESF-fonds? Neem contact op met projectleider Michel Winnubst via m.winnubst@zorgzijnwerkt.nl of 06 82 73 06 69.

Foto

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*