Directeur mboRijnland: ‘fusie ZZW/C2C biedt meer mogelijkheden’

Ria Rozendaal is directeur van het MBO College Welzijn en Zorg van mboRijnland. Als het zorg en welzijn betreft gaat haar hart wat sneller kloppen, want al meer dan 30 jaar werkt ze binnen dit domein. Haar enthousiasme is na al die jaren nog onverminderd groot. Ria is aan het woord over het mbo onderwijs, waarom lid zijn van een werkgeversvereniging zo waardevol is voor de toekomst en over de pluspunten van een samenvoeging tussen ZorgZijn Werkt en Care2Care.

Ria: “Vanaf 2008 ben ik werkzaam bij mboRijnland en rechtsvoorganger ID College. Daarvoor werkte ik bij Zadkine, waar ik onder meer 10 jaar een afdeling educatie heb geleid.” Ria is na een hele carrière in de praktijk en via verschillende functies naar een leidinggevende positie gegroeid. “Van verpleegkundige naar hoofd van een unit, naar praktijkopleider, naar leraar Verpleegkunde, naar een leidinggevende positie.”

Al in haar tijd bij het ID College heeft ze de organisatie aangesloten bij ZorgZijnWerkt en Care2Care. “Ik vond het toen en nu nog steeds, niet alleen als directeur,  maar ook als ‘oud’ zorgprofessional, belangrijk dat een onderwijsinstelling nauwe betrokkenheid heeft met de regionale werkgevers. Niet alleen voor stages en het netwerk, maar ook gezien onze arbeidsmarktvraagstukken. We hebben elkaar echt nodig om in de toekomst goed beslagen ten ijs te komen!”

“Door in verbinding te zijn, brengen we met elkaar de wensen van de regio naar voren. Zo is het ontzettend nuttig dat wij als onderwijsinstelling weten waar de werkgevers de komende jaren behoefte aan hebben als het om opleiden voor de sector zorg en welzijn gaat. Een werkgeversvereniging doet onderzoek en voert analyses op de arbeidsmarkt uit waarmee de instroom en doorstroom zichtbaar wordt. Hier kunnen wij als mbo op anticiperen in het aannamebeleid en onderwijsaanbod. Tegelijkertijd kunnen wij in onze voorlichting aan studenten een realistisch beeld geven van de arbeidsmarkt waarop zij terecht komen.”

De kennis die vergaard wordt door de contacten in een werkgeversvereniging draagt ook bij aan goed aansluitend onderwijsaanbod. “Er is veel veranderd de afgelopen jaren, ook in de behoeften van diegenen die onderwijs volgen. Denk hierbij aan de behoefte aan flexibiliteit, maar ook de mate van eigenaarschap die in het onderwijs en later ook in het werk gevraagd wordt. Voorheen nam een werkgever meer verantwoordelijk voor je loopbaan als zorgprofessional. Nu leven we in een tijd van ‘leven lang ontwikkelen’. Dat is iets wat we onze studenten meegeven vanuit de opleiding.”

Door corona is de behoefte van online en offline onderwijs ook verschoven. Dit betekent dat er ook opnieuw naar het lesaanbod wordt gekeken ofwel blended education. “Ik constateer dat we steeds meer ontwikkelen naar een gepersonaliseerde vorm van onderwijs waarin studenten zelf kiezen hoe en wanneer ze bepaalde delen van het onderwijs willen volgen aansluitend op de beroepspraktijk.”

De samenvoeging van ZorgZijnWerkt en Care2Care vindt Ria een goede ontwikkeling. Ze is er blij mee. “Het is voor de regio bevorderlijk dat er één werkgeversvereniging is. Het is effectiever en het biedt meer mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld de visie- en brainstormbijeenkomsten breder beleggen. Daarnaast reken ik ook de komende jaren op goede onderlinge afstemming. Over de instroom, over het aannamebeleid en het inzichtelijk krijgen van de behoefte in de arbeidsmarkt. Het gaat dan niet alleen om vraag en aanbod, maar ook om de competenties die bij het toekomstige personeel gevraagd wordt in de komende jaren. Een goed voorbeeld hiervan is het anticiperen op de toename van zorgtechnologie in de zorg en welzijnsector. Het is goed dat we in al deze ontwikkelingen optrekken met en leren van andere instellingen en werkgevers.”

Meer informatie
Wil je als bestuurder meer weten over de fusie van de werkgeversorganisaties? Op donderdag 27 mei vindt, van 13.30 tot 14.30 uur, een online vergadering plaats met de leden van ZorgZijn Werkt en de Care2Care deelnemers. De vergadering staat geheel in teken van de voorgenomen samenvoeging. Een officiële uitnodiging volgt nog. Meer informatie over mboRijnland lees je hier.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*