Aanvragen coronabaan: hoe werkt het?

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten maakt de overheid bijna 5.000 fulltime coronabanen mogelijk. Bij parttime inzet zijn zelfs meer banen te realiseren. Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel. In dit artikel leggen we uit hoe je als instelling een aanvraag kunt doen voor een coronabaan.

Extra handen voor de zorg
Vanaf 22 januari kunnen zorgorganisaties op www.extrahandenvoordezorg.nl een aanvraag voor een coronabaan doorgeven. We onderscheiden hierin 2 soorten, namelijk coronabaan algemeen en coronabaan met opleiding. Tot het zover is kunt u contact opnemen met uw Extra handen-punt in de regio. Zij nemen graag uw aanvraag voor een coronabaan aan.

Voorwaarden coronabaan
– Start met terugwerkende kracht 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 (of 1 september 2021 als dit noodzakelijk is om een BBL-deelcertificaat af te ronden);

– Doelgroep; alle zorgorganisaties die onder de definitie van het stagefonds vallen;

– Het gaat om nieuwe instroom vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van bovenformatieve banen ter ondersteuning van het personeel in de zorg;

– Subsidie omvat volledige loonkosten gedurende 6 maanden (120% WML + ORT + eindejaarsuitkering + vakantiegeld + pensioen- en sociale zekerheidslasten) plus een opslag van maximaal 20% voor begeleidingscapaciteit. Salarisinschaling bijv. volgens cao VVT volgnummer 10, voorkomend in de salarisschalen FWG 15 t/m 30 of bijv. cao Ziekenhuizen per 1 januari 2021, volgnummer 10, voorkomend in de functiegroepen FWG 15 t/m 30.

– Coronamedewerkers moeten minstens 2 maanden minimaal gemiddeld 20 uur per week worden ingezet. Voor de duur van de arbeidsovereenkomst zijn verschillende varianten mogelijk maar de arbeidsovereenkomst mag maximaal 6 maanden duren;

– De werkgever mag voor de coronabanen geen andere financiering aanwenden;

– Verdeling van de subsidie gaat volgens het principe, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidie kan worden aangevraagd op 1 maart 2021. NB: het is dus belangrijk om voor 1 maart alle aanvragen voor coronabanen te hebben doorgegeven aan extrahandenvoordezorg.nl.

Functienamen voor de verantwoording
Ten behoeve van de arbeidsovereenkomst met de tijdelijke medewerker kun je kiezen uit de volgende functienamen. Deze functienamen moeten gebruikt worden om in aanmerking te komen voor de subsidie:
Coronabaan – gastvrouw
Coronabaan – zorg-assistent/zorgbuddy
Coronabaan – ADL – ondersteuner
Coronabaan – welzijns-assistent
Coronabaan – ondersteuner zorgmedewerker
Coronabaan – ondersteuner veiligheid

Coronabanen algemeen of coronabaan met opleiding
Coronabaan algemeen: je kunt mensen tijdelijk in dienst nemen ter ondersteuning van vaste medewerkers.
Coronabaan met opleiding: het aanmelden voor een opleiding is de verantwoordelijkheid van de werkgevers, een optie is om via de Nationale Zorgklas BBL-deelcertificaten in een aantal maanden te behalen. Dit is vanaf medio januari mogelijk en gaat om de leereenheden Individuele Basiszorg (mbo niveau 2) of Individuele Zorg (mbo niveau 3).
De subsidie geldt tot 1 september 2021 als direct gestart wordt met de opleiding Individuele Basiszorg op niveau 3. De zorginstelling kan ook zelf deze opleiding verzorgen middels partijen waarmee ze opleidingsovereenkomsten hebben zoals bijvoorbeeld ROC’s.
Voor beide soorten coronabanen geldt dat je gebruik kan maken van het aanbod van kandidaten van Extra Handen voor de Zorg. Je mag ook zelf je kandidaten werven en inzetten op een gesubsidieerde coronabaan.

Begeleiding
Omdat nieuwe instroom veel begeleidingscapaciteit vergt, is in de subsidieregeling 20% extra vergoeding opgenomen bovenop de loonkosten. Je kunt de begeleiding als zorgorganisatie zelf doen of dit via de Nationale Zorgklas laten lopen. Kies je voor de laatste optie, dan wordt ook het praktijkonderwijs op de werkvloer geregeld, mits er in de regio een ‘klas’ van tenminste 15 coronabanen is.

Tijdpad
– Begin februari: publicatie subsidieregeling en start voorregistratie zorginstellingen.
– 1 maart: aanvraag subsidie mogelijk, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
– 1 juli: sluiting subsidieperiode, behalve als mensen op een coronabaan een BBL-deelcertificaat van 6 maanden behalen. Dan is verlenging tot 1 september mogelijk.

Meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met projectleider Franciska de Boer via f.deboer@zorgzijnwerkt.nl of 06 – 45 02 22 80. Voor ondersteuning bij de aanvraag kun je contact opnemen met Raymond van de Peppel van Finestri Subsidiemanagement via Rvandepeppel@finestri.nl of 06 – 44 43 02 33.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*