Nieuw Prognosemodel Zorg en Welzijn nu beschikbaar

Voor alle P&O-managers en -adviseurs, opleidingscoördinatoren en managers die gebruik willen maken van de meest actuele data en een verbeterd prognosemodel, is er nu goed nieuws! Het nieuwe Prognosemodel Zorg en Welzijn, gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door ABF Research, is nu beschikbaar.

Wat houdt het in?

De publieksversie Prognosemodel Zorg en Welzijn is openbaar toegankelijk. Met hierin onder andere voor de komende tien jaar:

  • De personeelstekorten naar functiegroep per branche en regio
  • Twee scenario’s, het basisscenario (Referentiescenario) en het Nieuw Beleid scenario met daarin de doorrekening van een aantal recente beleidswijzigingen
  • In- en uitstroomcijfers
  • Ontwikkeling zorggebruik

Heb je een vraag over het Prognosemodel Zorg en Welzijn? Neem dan gerust contact op met Marlies Rosenbrand, projectleider ZWconnect, via marlies@zw-connect.nl. Zij kan u meer vertellen over de publieksversie, uitkomsten van het model of de achtergronden. Daarnaast is het ook mogelijk om nog dieper de data ‘in te duiken’.

Nieuws

Bekijk het jaaroverzicht 2022 van ZWconnect


In dit jaaroverzicht nemen we je graag mee in welke resultaten we het afgelopen jaar geboekt hebben.

Vooraankondiging ledentevredenheidsonderzoek


ZWconnect hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar leden en om die reden zal er medio mei een ledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden.

‘Voortgang arbeidsmarktpakket biedt kansen voor een gezonde arbeidsmarkt in zorg en welzijn’


Directeur-bestuurder Jelle Boonstra van RegioPlus reageert op een aantal punten uit de ‘voortgang arbeidsmarktpakket’.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*