Minister De Jonge in gesprek met verpleegkundigen

Op 13 oktober jl. is minister Hugo de Jonge in gesprek gegaan met verpleegkundigen en inhoudelijke zorgexperts. Het doel van het gesprek was om, door te spreken over de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar, met elkaar te kijken naar de toekomst.

Het is een zware tijd geweest, zowel fysiek als mentaal. Teams hebben op de toppen van hun kunnen gepresteerd in moeilijke omstandigheden. De rek is er nu uit. Het is belangrijk de geleerde lessen mee te nemen om voorbereid te zijn op de toekomst. Er zijn vele aandachtspunten en lessen gedeeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van het gesprek op drie hoofdlijnen.

Goed werkgeverschap en flexibilisering

Het is belangrijk vol in te zetten op goed werkgeverschap, zodat werken in loondienst binnen de organisatie aantrekkelijk is en we voorkomen dat mensen de flexibilisering opzoeken uit onvrede of de sector verlaten. Belangrijk bij goed werkgeverschap is:

 • De ruimte krijgen om ondernemend te kunnen zijn
 • Ruimte krijgen om functies te kunnen combineren en meer uitdragen dat dit een mogelijkheid is. Hierbij zijn de volgende mogelijke combinaties genoemd:
  • Ambulance/SEH,
  • SEH/IC;
  • Mogelijk psychiatrie en SEH
  • Combi wijkverpleging dagbesteding? (om zo ook grotere contracten/ langere diensten te kunnen bieden: ochtend thuiszorg, middag dagbesteding)
 • Inspraak en zeggenschap over rooster en werktijden: een goede balans tussen werk-privé
 • Waardering
 • Doorgroeimogelijkheden bieden

In het kader van flexibilisering is ook genoemd dat zorgaanbieders, door de schaarste aan personeel, soms niet ontkomen aan de inzet van zzp’ers tegen, in sommige gevallen, erg hoge tarieven.

Innovatie en anders werken

Innovatie en de zorg anders organiseren kan helpen om de zorg efficiënter in te richten en zo met hetzelfde aantal mensen te kunnen blijven voldoen aan de toenemende zorgvraag. Ideeën die hierbij besproken zijn:

 • Kan minder marktwerking en minder versnippering in de wijkzorg bijdragen aan meer efficiëntie? Denk aan de vele verschillende aanbieders van thuiszorg actief in bijvoorbeeld één flat.
 • Technologische innovatie kan bijdragen aan meer efficiëntie; inzetten op de combinatie tussen fysiek en digitaal. De inzet van smartglasses (live meekijken met de slimme bril) is hiervan een goed voorbeeld.
 • Werk anders inrichten:
  • Combi functies (zie ook punt 1)
  • Jobcarving, bijvoorbeeld ondersteuning ADL zorg opgezet. Gebruik maken van inzet andersoortig personeel (buddy’s, runners) etc. Dit heeft geholpen en er is nu zicht op wie wel inzetbaar zijn en wie niet.
  • Opleiden met modules. Differentiatie. Hier versnelling in aanbrengen.
 • Flexibele ruimte voor contracten (bv. een beleidsmedewerker of iemand uit het onderwijs met een verpleegkundige achtergrond beschikbaar houden voor inspringen aan het bed,): modus voor vinden om dit te behouden.

Zoek de samenwerking; bekijk de zorg als geheel

Het is belangrijk om naar de zorg als geheel te kijken, domein overstijgend, en niet naar de kleine stukjes en de deelbelangen. Laten we ons richten op wat ons verbindt. We hebben samen een probleem.

 • Door de crisis is er meer begrip gekomen tussen de verschillende afdelingen, er is meer zicht gekomen op elkaars werk. Hoe kunnen we schakelen en waar kunnen we elkaar versterken? Hoe kunnen we leren om in andere samenstelling samen te werken?
 • De samenwerking tussen intra- en extramurale zorg en de keten goed vormgeven, dit soort samenwerkingsverbanden zijn zeer nuttig geweest en zijn ook post-crisis waardevol.

Vervolg

De minister blijft de komende tijd op verschillende manieren in gesprek over de diverse thema’s die op de werkvloer leven. In vervolggesprekken zal hij ook verder ingaan op de bij deze bijeenkomst aangesneden onderwerpen. Hij nodigt de verpleegkundigen uit ervaringen te blijven delen.

Nieuws

Opleidingssubsidie SectorplanPlus opnieuw opengesteld (update)


De nieuwe regeling is bestemd voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025.

61.605 euro subsidie gerealiseerd voor Vouchers Coaching Mentale Vitaliteit


Vier zorginstellingen hebben gebruikgemaakt van deze subsidie om 65 van hun medewerkers toegang te geven tot waardevolle coachingstrajecten.

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*