Medewerkerbetrokkenheid bij GGZ Delfland: Bemoei-je-met-de-zorg-dag

Eind vorig jaar heeft ZWconnect een regionale actie gehouden om de betrokkenheid van medewerkers te stimuleren in de regio. De organisaties met de beste ideeën kregen een bijdrage om hun idee een stap verder te helpen. Om en om lichten we een idee van een van de winnaars uit.

Deze keer vertellen Vivian Westerman (verpleegkundige) en Dianne Hoogendam (adviseur leren en ontwikkelen Leerhuis) van GGZ Delfland over hun initiatief ‘Bemoei-je-met-de-zorg-dag’. Beiden zijn lid van de VAS (Verpleegkundige en Agogische Staf) en geven invulling aan de dag die draait om het meerjarenbeleid van de zorgorganisatie.

'Medewerkers weten er weinig over'

Het speerpunt van de Bemoei-je-met-de-zorg-dag is het meerjarenbeleid 2022-2024. Merkten jullie dat de betrokkenheid van medewerkers hierbij nog laag was?

Je ziet bij het opstellen van het meerjarenbeleid dat wij als VAS worden betrokken als vertegenwoordigers van de verpleegkundigen, maar het is niet zo dat de hele groep hierin wordt meegenomen. Dat merk je dan ook wel weer in de uitwerking van zo’n meerjarenbeleid. Weinig verpleegkundigen en agogen hebben door wat het voor invloed heeft, hoe het tot stand komt en wat we ermee gaan doen. Vandaar de drijfveer om dit evenement te starten. We denken overigens dat die betrokkenheid sowieso wel meer gaat komen. Elke manager heeft bij dit meerjarenbeleid hulpmiddelen gekregen om aan de slag te gaan met de punten. Medewerkers weten hier echter nog weinig over. Deze dag moet er dus echt voor zorgen dat het beleid goed aankomt bij de medewerkers.

 

Hoe kwamen jullie op het idee van de Bemoei-je-met-de-zorg-dag?

We hadden in de groep gegooid dat we meer betrokkenheid wilden van medewerkers bij het meerjarenplan. Hier kwamen verschillende ideeën uit, waaronder ook letterlijk de Bemoei-je-met-de-zorg-dag. We besloten vervolgens om een aantal ideeën samen te voegen en die tijdens de Bemoei-je-met-de-zorg-dag aan bod te laten komen. Voorbeelden daarvan zijn digitalisering en hoe je omgaat met naasten. Dit zijn ook punten die terugkomen in het meerjarenbeleid. Vandaar dat we deze centraal wilden stellen tijdens de dag.

Hoe gaat de dag eruit zien?

In eerste instantie was het de bedoeling om het helemaal online te doen, maar we hebben nu gekozen voor een hybride variant. Het online-gedeelte wordt wel de hoofdmoot. We willen workshops op verschillende onderwerpen aanbieden en een speeddate doen, die zowel online als fysiek kan. We hebben verder wel echt de intentie om het interactief te houden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de speeddates. Daarbij kunnen de plannen uit het meerjarenplan nog eens onder de aandacht gebracht worden door beleidsmakers bij verpleegkundigen en agogen. Andersom kunnen verpleegkundigen vragen stellen over hoe die plannen nu precies toegepast kunnen worden in hun werk. De ideeën die hieruit voortkomen moeten uiteindelijk dan weer hun weg terugvinden naar de werkvloer.

 

Hoe wordt het meerjarenbeleid gepresenteerd?

Een collega van het stafbureau, die ook het beleid grotendeels heeft gemaakt, zet een presentatie in elkaar met speerpunten en praktische voorbeelden die echt gericht zijn op de verpleegkundigen. Die wordt gelijk aan het begin van het evenement gepresenteerd. Daarnaast worden mensen van de werkvloer, die al iets doen met de plannen uit het beleid, aan het woord gelaten om te vertellen over hun ervaringen. De raad van bestuur doet daarnaast een woordje en wij als VAS-leden laten weten waar ze ons voor kunnen benaderen.

'Verplichten kunnen we het niet'

Hoe zorgen jullie ervoor dat veel medewerkers de dag zullen bijwonen?


Er zit een scholingsdag aangeplakt die vanuit het leerhuis vormgegeven wordt. Hiermee proberen we de Bemoei-je-met-de-zorg-dag een extra boost te geven. Daarnaast wordt er een lunch verzorgd. Het feit dat het ook een fysiek evenement is, zal hopelijk ook lokkend werken. Collega’s vinden het toch leuk om elkaar te zien en maken er dan een soort uitje van. Voor de collega’s die niet de mogelijkheid hebben om naar de locatie te komen, is er nog altijd de online variant. Verplichten kunnen we de dag niet, maar we leggen wel bij managers de vraag neer of zij hun medewerkers willen aansporen te komen.

 

Waar zetten jullie de 2.500 euro voor in?

We zetten een portaal op, waardoor we de mogelijkheid krijgen de dag hybride te maken. In het portaal staan bijvoorbeeld ook filmpjes van de VAS-leden die zich voorstellen. We werken de sparringsessie uit om de verschillende onderwerpen te belichten en de collega’s hiervoor aan te laten melden. Het is een hybride event dus we streamen de sparringsessies die fysiek worden gehouden in het portaal. Verder zetten we speeddates in om contact tussen verpleegkundige en beleidswerker (ondersteuner) meer te activeren en mogelijk dat verpleegkundigen meer ideeën op halen voor hun eigen acties t.a.v. het meerjarenbeleid. Deze speeddates worden dus online en fysiek gehouden. Het portaal is leidend in deze hybride bijeenkomst.

Wanneer is de dag voor jullie geslaagd?


We hebben er eigenlijk geen getal aan gehangen, maar bij zo’n veertig aanwezigen zijn we zeker tevreden. We willen voornamelijk zien dat de deelnemers gemotiveerd de dag verlaten. Of het evenement volgend jaar terugkomt, zal afhangen van de evaluatie. Als blijkt dat deelnemers enthousiast zijn, is het een gemiste kans om het niet nog een keer te organiseren. Wellicht zouden we dan kunnen terugkijken op deze dag en hoe alle plannen uiteindelijk uitgewerkt zijn.

Nieuws

Juvoly en Valtes winnen Nationale Zorginnovatieprijs 2024


De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest vernieuwende zorginnovatie in de opschalingsfase.

Regionale bijeenkomsten over agressie in de zorg


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert dit jaar tien regionale bijeenkomsten over het thema ‘Agressie en Aangifte’.

Zes impactvolle arbeidsmarktprojecten benoemd tot koploper


De koplopers pitchten hun initiatieven en vertelden wat hun oplossingen zijn én vooral ook hoe zij te werk zijn gegaan.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*