Medewerkerbetrokkenheid bij Cedrah: MTO in dialoog

Eind vorig jaar heeft ZWconnect een regionale actie gehouden om de betrokkenheid van medewerkers te stimuleren in de regio. De komende periode lichten we elke keer een idee van een van de winnaars uit. Deze keer vertelt Marieke Smits, recruiter bij ouderenzorgorganisatie Cedrah, over hun initiatief ‘MTO in dialoog’.

'Lastig om tot concrete acties te komen'

Hoe deden jullie tot voor kort het MTO, oftewel het medewerkertevredenheidsonderzoek?

“Wij namen elke drie jaar een schriftelijk MTO af. We hebben het vorige onderzoek gedaan met de standaard vragenlijst die vanuit een extern bureau beschikbaar is gesteld. We merkten dat dit papieren rapport vaak bij theorie bleef en het soms lastig was om tot concrete acties te komen. Het voelde als iets wat verplicht moest gebeuren zonder dat er veel mee gedaan werd. Vandaar dat we hebben nagedacht over een andere aanpak.”

 

Hoe merkten jullie dat de eerdere opzet van het MTO niet aansloeg?

“De uitkomsten van het MTO werden normaliter besproken binnen een locatie en de vraag van de teamleiders en het management was voornamelijk wat we met de resultaten zouden doen. Met die feedback zijn we aan de slag gaan. Bij Cedrah bouwen we aan een organisatie waarin het dialoog centraal staat. Dit doen we aan zogeheten dialoogtafels. Dit hebben we ook toegepast bij het opstellen van het strategisch plan 2021-2024 van Cedrah. Deze werkwijze wilden we ook graag toepassen bij de uitvoering van het MTO.”

Hoe gaat jullie nieuwe MTO eruit zien?

“We hebben in september al een digitale vragenlijst uitgezet bij de medewerkers via onderzoeksbureau Presearch. Dit is een relatief kleine vragenlijst over vijf onderwerpen waar ook ruimte is voor opmerkingen. Per locatie hebben we vervolgens dialooggesprekken opgestart tussen zes á negen medewerkers, een bestuurder en een P&O-adviseur. We proberen zoveel mogelijk medewerkers uit verschillende functies en van verschillende afdelingen aan het woord te laten. Hier werden de uitkomsten van de vragenlijst als input gebruikt. Daardoor heb je harde data om over te praten, in plaats van een ‘hoe gaat het?’. De uitkomsten van de vragenlijst en het gesprek hebben we hierna gebundeld en die worden momenteel aan verschillende locaties teruggegeven. Per locatie worden dan de resultaten besproken en vervolgens welke concrete acties ondernomen worden.”

 

Waar gaan jullie precies de 2.500 euro voor inzetten?

“Een mooi doel zou bijvoorbeeld zijn om een van de acties die voortkomen uit het MTO te kunnen bekostigen. Hierover gaan we nog met elkaar in overleg.”

"Het waren hele open en fijne gesprekken"

Liepen jullie tegen uitdagingen aan bij het implementeren van dit plan?

“De coronatijd zorgde voor wat moeilijkheden. Veel gesprekken moesten bijvoorbeeld verzet worden. Daarnaast moet je tijd vragen van medewerkers, die het al vrij druk hebben. Toch is dit op elke locatie wel gelukt. Zij waren gelukkig bereid een deel van hun tijd op te offeren om na te denken over hoe Cedrah als werkgever kan verbeteren.

 

Wanneer verwachten jullie dit eerste MTO in de nieuwe stijl afgerond te hebben?

“Het plan is om in februari het MTO af te ronden en vervolgens in maart te communiceren over de uitkomsten. Dit is een beetje vertraagd door corona. De resultaten en acties willen we dan via posters per locatie aan de medewerkers presenteren. Uit de gesprekken bleek namelijk dat het als belangrijk wordt ervaren dat zij op de hoogte gehouden worden van de vervolgacties.”

Hoe zijn de reacties van medewerkers tot dusver?

“Zowel de reacties van de medewerkers als de overige aanwezigen bij de dialoogtafels waren heel positief. Ondanks dat tijd kostbaar is, zijn medewerkers blij dat ze mee kunnen praten. Het waren hele open en fijne gesprekken. Er worden altijd zaken genoemd die niet leuk zijn om te horen, maar er was gelukkig geen negatieve sfeer. Ik verwacht dat we dit over drie jaar, als het MTO wederom op de agenda staat, weer op deze manier gaan oppakken. Het vereist wel wat als organisatie, dus die ruimte moet er tegen die tijd dan ook wel weer zijn.”

Nieuws

Gezond & Zeker Innovatiedag groot succes!


Ruim duizend ergocoaches, veiligheidscoaches en andere zorgprofessionals bezochten op 13 mei de Gezond & Zeker Innovatiedag in Nieuwegein.

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*