Manifest VVT: Samenwerken vanuit maatschappelijke betrokkenheid

In de regio werken we samen aan de uitdagingen op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs. Hiermee werken we aan een gezonde arbeidsmarkt: een gezamenlijke maatschappelijke opdracht. Daarom hebben we een gezamenlijk manifest voor de VVT opgesteld, wat de basis is van onze regionale ambitie in de samenwerking voor de arbeidsmarkt van de VVT. Een van de speerpunten van dit manifest is om te zorgen dat er regionaal voldoende opleidings- en stageplekken worden georganiseerd voor alle aanmeldingen in het MBO en HBO. 

Actie op regionale stageplanning

Het gezamenlijke doel is om te zorgen dat er regionaal voldoende leer- en stageplekken voor MBO en HBO worden georganiseerd om aan de instroombehoefte te kunnen voldoen. Om het dialoog hierover goed met elkaar te kunnen voeren is inzicht en transparantie nodig. Hoeveel plekken worden er aangeboden en hoeveel zijn er nodig? Hoe kunnen wij vraag en aanbod op elkaar laten aansluiten?

Om dit doel te bereiken gaan we verkennen of en hoe regionale stageplanning te organiseren is, waarbij we kijken naar de regio Midden-Holland. Er is hierbij regionaal gesproken over de tool die hiervoor nu wordt ingezet in de regio’s Amsterdam en Rotterdam. 

Verkenning Midden-Holland 

De verkenning voor Midden-Holland wordt uitgevoerd door projectleider Kim van Gils, in opdracht van de bestuurstafel V&V Midden-Holland. Michel Winnubst en Lies Lokkerbol vanuit ZWconnect begeleiden deze verkenning. 

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met het projectteam: 

  • Michel Winnubst (michel@zw-connect.nl, 06 – 82 73 06 69)
  • Lies Lokkerbol (lies@zw-connect.nl, 06 – 18 50 29 90)
  • Kim van Gils (kim@factorpit.nl, 06 54 703 705)

Nieuws

Hanne Wiegman nieuwe directeur van ZWconnect


“Er ligt een mooie uitdaging om zorg en welzijn toekomstbestendig te maken voor onze samenleving”, aldus Wiegman.

Regioplan Haaglanden: een gezamenlijke benadering voor een gezonde regio


In het Regioplan bepalen de zorgpartijen, gemeenten en welzijnsorganisaties de belangrijkste prioriteiten in de regio.

Maak gebruik van de aantrekkelijke mantelafspraken van ZWconnect


Graag informeren we je over de mantelafspraken die ZWconnect heeft gemaakt met de zorgverzekeraars ONVZ en Zilveren Kruis.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*