Rapportages branche-informatie

In de rapportages staan de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot branche-informatie en specifieke doelgroepen.

Prinsjesdagmemo 2022

Het Prinsjesdagmemo is een samenvatting van de Miljoenennota en geeft per ministerie inzicht in de relevante plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties.

Onderzoek Herintreders in de zorg

In het onderzoek ‘Herintreders in de zorg’ geven we antwoord op de vraag over hoe groot de groep herintreders in Nederland is en welke trends we waarnemen.

Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg

In deze verklaring, die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft aangenomen, staan concrete afspraken over het werken aan een gezonde arbeidsmarkt in de zorg.

Rapportage onderwijs

In de onderwijsupdates staan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs voor Zorg en Welzijn.