Uitstroom in de regio ZWconnect

In dit factsheet gaan we in op de regionale uitstroom uit de sector, met specifieke aandacht voor de gehandicaptenzorg en de GGZ.

Factsheet Sterk in je werk werkt

Het project Sterk in je werk is twee keer door externe onderzoeksbureaus geëvalueerd. De resultaten lees in in deze factsheet.

Rapportages branche-informatie

In de rapportages staan de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot branche-informatie en specifieke doelgroepen.

Onderzoek vitaliteitsbeleid

In dit onderzoek worden de verschillende kanten van duurzame inzetbaarheid belicht, namelijk beleid, focus, rol van de medewerker en rol van de leidinggevende.