Jaarplan en jaaroverzicht ZWconnect

In het jaarplan van ZWconnect schetsen we met welke plannen het komende jaar de arbeidsmarktvraagstukken te lijf willen gaan. In het jaaroverzicht blikken we terug op de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben georganiseerd.

Innovatiekaart Zorgtechnologie

De Innovatiekaart Zorgtechnologie laat de regionale initiatieven en technologische innovaties zien om de zorg slimmer en anders in te richten.

Subsidiekaart

De digitale subsidiekaart geeft je een overzicht van verschillende landelijke en regionale regelingen.

Toolkit Kom zorgen dan

In deze toolkit vind je communicatie-uitingen die je in kunt zetten om jongeren te interesseren voor een opleiding in zorg of welzijn.

Rapportages branche-informatie

In de rapportages staan de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot branche-informatie en specifieke doelgroepen.