Koplopers

In dit artikel vind je een overzicht van de benoemde koplopers in de afgelopen jaren.

Jaarplan en jaaroverzicht ZWconnect

In het jaarplan van ZWconnect schetsen we met welke plannen het komende jaar de arbeidsmarktvraagstukken te lijf willen gaan. In het jaaroverzicht blikken we terug op de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben georganiseerd.

Toolkit Voorlichting

De toolkit Voorlichting bevat communicatie-uitingen die werkgevers in kunnen zetten bij de promotie van de sector Zorg en Welzijn.

Flexibilisering beroepsonderwijs

Onderwijs en werkveld hebben leereenheden voor mbo-opleidingen ontwikkeld voor het beroepsonderwijs in de VVT en gehandicaptenzorg.