Veilig leren en werken bij Parnassia Groep

Parnassia Groep heeft een integrale aanpak opgezet rondom het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en/of gevoel van onveiligheid voor stagiaires, leerlingen en opleidingen.

Jaarplan en jaaroverzicht ZWconnect

In het jaarplan van ZWconnect schetsen we met welke plannen het komende jaar de arbeidsmarktvraagstukken te lijf willen gaan. In het jaaroverzicht blikken we terug op de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben georganiseerd.

Cao’s Zorg en Welzijn

Hier vind je een overzicht van alle collectieve arbeidsovereenkomsten binnen Zorg en Welzijn

Kennissite GoedGebruik

Op deze website staan instructiefilmpjes die fysieke overbelasting kan beperken en de zelfredzaamheid onder je medewerkers kan vergroten.