Hoe staat het ervoor met de ‘Cardiaklassen’?

Eind 2019 schreven we al een kort artikel over de ‘Cardiaklassen’ (zie hieronder). Dit is een initiatief van Cardia, een VVT-organisatie uit de regio Haaglanden, waarbij zij-instromers tegelijk starten met hun opleiding. Of ze nu starten met hun opleiding tot helpende zorg en welzijn, verzorgende IG of verpleegkundige. Inmiddels zijn we weer twee jaar verder en is het tijd voor een update.

Al vier groepen gestart

Cardia blijkt nog steeds bijzonder positief over de Cardiaklassen. Voor een minder grote organisatie maakt deze opzet met gemengde klassen het mogelijk om toch inhouse op te leiden. Inmiddels zijn er zelfs al vier groepen gestart. Dit heeft volgens Marjan Kroon, opleidingscoördinator, nog meer voordelen: doordat er meerdere groepen tegelijk lopen geeft dit mogelijkheden voor leerlingen om hun opleiding te verlengen of te vertragen, door te stromen naar een hoger niveau of juist een niveau lager. Zij kunnen dan vrij gemakkelijk overstappen naar een andere groep en zo intern hun opleiding op maat volgen.

Leerlingen die de opleiding volgen zijn erg tevreden over de opleiding en geven deze gemiddeld als rapportcijfer een 8,4. Zij financieren deze opleiding uit eigen budget, natuurlijk wel ondersteund via subsidies als SectorplanPlus.

Mocht jouw organisatie meer willen weten over dit initiatief, neem dan gerust contact op. Dat kan via Marlies Rosenbrand (marlies@zw-connect.nl).

Artikel uit 2019: De Cardiaklassen

De Cardiaklassen zijn een initiatief van VVT-organisatie Cardia om, gekoppeld aan de oriëntatiebanen voor zij-instromers, in één klas zij -instromers uit verschillende kwalificatieniveaus tegelijkertijd met hun opleiding te laten starten. Het gaat hierbij om de opleidingen helpende zorg en welzijn, verzorgende IG en mbo-verpleegkundige.

Inmiddels zijn twee klassen gestart, in maart 2019 en november 2019. Alle zij-instromers krijgen een contract voor vier dagen per week. Een van de vier dagen is een schooldag. Er is sprake van een verkort opleidingstraject. Zo is een leerling helpende binnen een jaar klaar, leerling verzorgende IG binnen twee jaar en een leerling mbo-verpleegkundige binnen drie jaar. Om aan de wet BIG te voldoen, worden aan leerling mbo-verpleegkundigen binnen de vier dagen extra leeractiviteiten aangeboden, zoals intervisie, congressen of extra klinische lessen. De groep start samen met  het cluster persoonlijke zorg en daarna gaan de paden (gedeeltelijk) uiteen. Voor de financiering wordt onder andere de subsidie SectorPlanPlus aangewend.

Marjan Kroon, opleidingscoördinator van Cardia, geeft aan dat het vormen van één groep met verschillende opleidingsniveaus meerdere voordelen heeft. Zo is het op deze manier mogelijk om, ook voor een kleinere organisatie, toch met een eigen interne groep van ongeveer vijftien leerlingen te  starten met het BBL-principe via Oppstap. De Cardiaklassen zijn ook nadrukkelijk gekoppeld aan de oriëntatiebanen. Je kan (en wil) deze zij-instromers niet heel lang laten wachten op een vervolg en zo kan je zelf het startmoment bepalen. Verder geeft ze aan dat de gezamenlijke start ook meer teweeg brengt. “De waardering voor de functie van de ander neemt toe. Ze geven bij ons aan dat het leuk is om te zien wat het andere niveau kan en doet. Ze steunen elkaar ook en trekken zich – ook vakinhoudelijk – aan elkaar op. Ik verwacht dat we daar op de afdeling uiteindelijk ook de vruchten van plukken.”

Marjan geeft wel aan dat als je deze groep leerlingen echt de flexibiliteit wilt bieden, je meerdere groepen moet starten. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 makkelijker wordt. Ze geeft verder aan: “Interessant is het ook als derdejaars leerling mbo-verpleegkundigen de nieuwe eerstejaars leerling helpende en verzorgende IG kunnen gaan coachen. Deze senior rol is voor hen ook juist interessant. We hebben op dit moment een wachtlijst voor de oriëntatiebanen, dus we hopen nog veel mensen via de Cardiaklassen op te gaan leiden in de toekomst.”

Nieuws

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Ingrid Wolf nieuw bestuurslid ZWconnect


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juni jl. is Ingrid Wolf benoemd tot bestuurslid van ZWconnect.

Jaaroverzicht 2023: welke resultaten zijn er geboekt?


In ons jaaroverzicht nemen we je graag mee in de meest in het oog springende successen van 2023. 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*