Geschiedenis

Als werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn bieden wij organisaties een sterk regionaal netwerk voor samenwerking en kenniuitwisseling. ZWconnect is in 2021 ontstaan door een fusie van twee werkgeversverenigingen, te weten ZorgZijn Werkt (regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord) en Care2Care (regio Rijn Gouwe). Beide werkgeversverenigingen kennen hun eigen geschiedenis, die we hier zullen toelichten.

Waar komen we vandaan?

Al jarenlang zetten wij ons in voor een gezonde arbeidsmarkt.
ZorgZijn Werkt

De geschiedenis van ZorgZijn Werkt begint in 1990, toen TSO-Haaglanden (Tripartiete Sectorale Overleggen Gezondheidszorg) werd opgericht. In 1999 fuseerde TSO-Haaglanden met de stichting PPV (Projecten Personeelsvoorziening Verzorgingshuizen) en ontstond de nieuwe werkgeversorganisatie ZW Haaglanden (voluit: ZorgWeb Haaglanden). In 2012 werd deze naam gewijzigd in ZorgZijn Werkt.

Care2Care

Care2Care vindt zijn oorsprong in 1998, toen Stichting RAP Rijnstreek (Regionale Aanpak Personeelsvoorziening) werd opgericht. In 2000 volgde een fusie met TSO Rijnstreek (Tripartite Sectoraal Overleg), wat leidde tot de nieuwe stichting STAG Rijnstreek (Stimulering Arbeidsmarkt Gezondheidszorg). In 2007 is deze naam gewijzigd in Care2Care.

Nieuws

Maak gebruik van de aantrekkelijke mantelafspraken van ZWconnect


Graag informeren we je over de mantelafspraken die ZWconnect heeft gemaakt met de zorgverzekeraars ONVZ en Zilveren Kruis.

Programma Leerwerkklimaat: meten is weten!


We voeren korte kwalitatieve scans bij organisaties uit om sterke punten en aandachtspunten in het Leerwerkklimaat te identificeren.

Deel jouw kansrijke initiatief voor het regioplan


Heb jij zelf een dergelijk initiatief voor de regio Haaglanden? Dan kun je deze nog tot 1 december indienen.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*