Factsheet: Zzp’ers binnen Zorg en Welzijn in de regio van ZWconnect

De laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen een landelijke stijging van het aantal zzp’ers in zorg- en welzijnsberoepen, met recent een dip in 2021. Maar wat is eigenlijk de situatie in onze regio? In een factsheet presenteren we een aantal kerncijfers over de omvang en trends van inzet van zelfstandigen in de arbeidsmarktregio’s van ZWconnect: Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijn Gouwe.

Achtergrond

De coronacrisis heeft laten zien hoe noodzakelijk de flexibele inzet van personeel kan zijn. Toch zit de sector Zorg en Welzijn omhoog met het vraagstuk rondom zzp’ers. Dit onder andere vanwege niet altijd evenredige verdeling van avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) tussen werknemers en zzp’ers en minder kennis en betrokkenheid van zzp’ers bij de zorgorganisatie en -netwerken. In het Integraal Zorg Akkoord van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en betrokken partijen van september jongstleden zijn doelstellingen geformuleerd omtrent een eerlijke en heldere verdeling van verantwoordelijkheden rondom ANW-diensten, scholing en beloning.

In de factsheet tonen we de huidige verhouding tussen zzp’ers en werknemers in onze regio en brengen we de ontwikkeling van de regionale inzet van zzp’ers in de afgelopen jaren in beeld. Daarnaast werpen we een blik op de motieven waarom medewerkers kiezen voor het zzp-schap en doen we enkele suggesties voor werkgevers om medewerkers te behouden.

Factsheet

Download hier de factsheet ‘Zzp’ers binnen Zorg en Welzijn in de regio van ZWconnect’

Nieuws

Wat is er gebeurd met het geld van SectorplanPlus?


In vier factsheets brengen we de realisaties van de eerste SectorplanPlus-regeling in kaart.

Samenwerking op flex: zó doen ze het in de regio Gouda


ZWconnect stond drie jaar geleden aan de wieg van een inmiddels succesvolle samenwerking in de regio Gouda.

Acht toekomstbeelden en hun impact op het arbeidsmarkttekort


Rebel Group heeft in opdracht van AZW een rapportage opgeleverd waarin verschillende scenario’s van de sector worden geschetst.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*