Factsheet: Zzp’ers binnen Zorg en Welzijn in de regio van ZWconnect

De laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen een landelijke stijging van het aantal zzp’ers in zorg- en welzijnsberoepen, met recent een dip in 2021. Maar wat is eigenlijk de situatie in onze regio? In een factsheet presenteren we een aantal kerncijfers over de omvang en trends van inzet van zelfstandigen in de arbeidsmarktregio’s van ZWconnect: Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijn Gouwe.

Achtergrond

De coronacrisis heeft laten zien hoe noodzakelijk de flexibele inzet van personeel kan zijn. Toch zit de sector Zorg en Welzijn omhoog met het vraagstuk rondom zzp’ers. Dit onder andere vanwege niet altijd evenredige verdeling van avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) tussen werknemers en zzp’ers en minder kennis en betrokkenheid van zzp’ers bij de zorgorganisatie en -netwerken. In het Integraal Zorg Akkoord van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en betrokken partijen van september jongstleden zijn doelstellingen geformuleerd omtrent een eerlijke en heldere verdeling van verantwoordelijkheden rondom ANW-diensten, scholing en beloning.

In de factsheet tonen we de huidige verhouding tussen zzp’ers en werknemers in onze regio en brengen we de ontwikkeling van de regionale inzet van zzp’ers in de afgelopen jaren in beeld. Daarnaast werpen we een blik op de motieven waarom medewerkers kiezen voor het zzp-schap en doen we enkele suggesties voor werkgevers om medewerkers te behouden.

Factsheet

Download hier de factsheet ‘Zzp’ers binnen Zorg en Welzijn in de regio van ZWconnect’

Nieuws

Vragenlijst: mentale vitaliteit binnen zorgorganisaties


Deze enquête is specifiek ontworpen om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van jouw rol binnen de zorgpraktijk.

Maak kennis met de regioplannen


ZWconnect is voor de vier zorgkantoorregio’s en het Netwerk Acute Zorg West in haar gebied betrokken bij totstandkoming van deze plannen.

Samenwerking op de arbeidsmarkt; wat mag wel en niet?


Samenwerken op de arbeidsmarkt mag volgens de mededingingsregels, maar die samenwerking mag niet nadelig uitpakken voor zorgmedewerkers.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*