Factsheet verdieping uitstroomonderzoek 2022

Meer grip op het personeelsverloop, vraagt meer inzicht in de vertrekredenen van medewerkers en waar ze naartoe gaan. Die kennis maakt het voor organisaties mogelijk om weloverwogen keuzes te maken in preventie mogelijkheden om toekomstig ongewenste uitstroom te voorkomen. Het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus biedt dat inzicht op uitstroom. Hiervan is nu een extra factsheet beschikbaar met nieuwe verdiepende resultaten.

'Ambassadeurs zijn schaars'

Deze factsheet is een verdieping van de resultaten van het landelijk uitstroomonderzoek dat van april 2019 tot en met december 2021 is uitgevoerd onder 33.345 respondenten; medewerkers van 260 zorg- en welzijnsorganisaties. De verdieping is specifiek gericht op medewerkers die een organisatie op eigen verzoek hebben verlaten.

Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat ambassadeurs voor Zorg en Welzijn belangrijk, maar ook schaars zijn. Ambassadeurs zijn medewerkers die hun werkgever aanbevelen aan bekenden. 14 procent van de respondenten geeft een positief advies aan kennissen, vrienden of familie om te gaan werken bij de eigen werkgever, waarbij 48 procent een negatief advies geeft. Maar: iedere verbetering in het werk, op welk vlak dan ook, leidt tot een hoger percentage ambassadeurs. Door deze medewerkers betrokken te houden bij het persoonlijke netwerk van vertrekkende medewerkers, vergroot de kans op terugkeer naar de organisatie.

Daarnaast blijkt ook dat vacaturesites en online advertenties de belangrijkste kanalen zijn voor medewerkers om op eigen initiatief op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Het zakelijke en privé netwerk is de belangrijkste manier waarop medewerkers benaderd worden om te wisselen van werkgever.

De inzichten zijn verkregen uit het landelijke uitstroomonderzoek onder 260 organisaties in Zorg en Welzijn. RegioPlus speelt met het landelijke uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn in op de behoefte om te kunnen sturen op het beperken van uitstroom. Werkgeversorganisaties gebruiken de resultaten om regionale analyses en aanbevelingen te maken.

Factsheet

Download hieronder de volledige factsheet.

Nieuws

Campagne voor NL Leert Door: ‘Pluk je werkgeluk’


Gebruik de communicatiecampagne ‘Pluk je werkgeluk’ om de subsidie van NL Leert Door onder de aandacht te brengen.

Projectleider aan het woord: Vitaliteitsadvies


Deze keer vertelt projectleider Nicolien Verhage over het Vitaliteitsadvies, dat zij dit jaar samen met David Huizing heeft opgezet.

Datagedreven gaan werken? Meld je aan voor het DataLab Zorg en Welzijn!


In dit project wordt in een collectief samengewerkt om flexibel, laagdrempelig en resultaatgericht met data te innoveren.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*