Factsheet: Uitstroom in de regio ZWconnect

In het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) zijn de urgente uitdagingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn benoemd. Behoud van medewerkers voor de sector is één van de uitdagingen door bijvoorbeeld een lagere uitstroom van medewerkers te bewerkstelligen. Om goed te kunnen sturen hierop is inzicht in de uitstroomtrends van belang. Hoe ziet de regionale uitstroom er uit?

In het factsheet Uitstroom in de regio ZWconnect gaan we in op de regionale uitstroom uit de sector met specifieke aandacht voor de uitstroom uit de sector vanuit de gehandicaptenzorg en de GGZ. In het rapport Dichtdraaien die kraan! behandelden we alle branches en zowel de totale uitstromende mobiliteit als uitstroom uit de sector Zorg en Welzijn. Deze actualisatie gaat alleen over de uitstroom uit de sector.

Bevindingen in het kort

  • De uitstroom uit de sector Zorg en Welzijn van werknemers in de regio van ZWconnect is in 2022 met 20% toegenomen ten opzichte van 2021. Deze sterke toename in de sectorbrede uitstroom is in beide arbeidsmarktregio’s van ZWconnect het geval, maar in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord is de toename in de uitstroom met 23% het grootst.
  • De toename van de uitstroom treedt vooral op bij de GGZ en de gehandicaptenzorg en is in de regio’s van ZWconnect voor deze branches qua percentage van eenzelfde orde.
  • De toenemende uitstroom uit de sector vanuit de GGZ is het sterkst bij werknemers tussen de 25 en 35 jaar en geen gevolg van toegenomen uitstroom van 55-plussers (die is zelfs iets gedaald). De uitstroom bij de GGZfuncties van begeleiders en gedragsdeskundigen is toegenomen met respectievelijk 16% en 15% tussen 2021 en 2022; bij verpleegkundigen is deze gedaald (5%).
  • De uitstroom uit de sector vanuit de gehandicaptenzorg neemt vooral toe bij de leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar. De toename in de uitstroom bij twee kernfuncties in de gehandicaptenzorg is ook groot: bij gedragsdeskundigen is de uitstroom uit de sector tussen 2021 en 2022 meer dan verdubbeld. Bij de begeleiders en activiteitenbegeleiders is er ook een forse toename in de uitstroom uit de sector (voor beiden meer dan 40%).
  • Om de uitdagingen van de TAZ rondom behoud te overwinnen, is blijvende – en wellicht extra – inzet nodig.

Uitstroom in de regio ZWconnect

Download hieronder de volledige factsheet.

Nieuws

61.605 euro subsidie gerealiseerd voor Vouchers Coaching Mentale Vitaliteit


Vier zorginstellingen hebben gebruikgemaakt van deze subsidie om 65 van hun medewerkers toegang te geven tot waardevolle coachingstrajecten.

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Aan de slag met ‘Welkom in de zorg’


In dit factsheet vertellen we je meer over dit initiatief en de voordelen van deelname. 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*