Evaluatie Recruitmentnetwerk: minder bijeenkomsten en meer actie

Om na te gaan in hoeverre het Recruitmentnetwerk voldoet aan de verwachtingen van deelnemers, heeft ZWconnect onder hen een evaluatie uitgezet. Daarbij is voornamelijk gekeken naar hoe het netwerk het afgelopen jaar bevallen is en welke stappen er in het nieuwe jaar gezet kunnen worden.

Resultaten

De enquête is ingevuld door professionals vanuit de GGZ, VVT, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg. Uit de evaluatie kwam naar voren dat deelnemers het Recruitmentnetwerk willen gebruiken om te netwerken, kennis te delen, nieuwe ideeën op te doen en best practises uit te wisselen. Thema’s als onboarding, het uitstroomonderzoek en loopbaanpaden zijn goed in de smaak gevallen.

Het komend jaar mag er, als het aan de deelnemers ligt, meer aandacht besteed worden aan het verbeteren van het imago van de sector, het recruitmentsysteem, het werven van schaarse functies en overstijgend werven. Daarnaast gaf 75 procent aan behoefte te hebben aan een netwerk binnen de eigen branche.

Actiepunten

ZWconnect neemt de volgende feedback uit de evaluatie mee in haar plannen voor 2022:

  • Overgaan op actie. Naast bespreken ook vooral gaan doen. Bijeenkomsten moeten naast informatief en verbindend ook activerend zijn. We gaan kijken of we met werkgroepjes onderwerpen concreet kunnen uitwerken en vervolgens best practises kunnen delen.
  • Steeds scherper krijgen waar we elkaar voor kunnen vinden. ZWconnect gaat onderzoeken of een platform geboden kan worden om de initiatieven en samenwerkingen uit de regio inzichelijk(er) te kunnen maken.

 

  • Recruitmentnetwerk organiseren per branche. Met name de VVT en de ziekenhuizen hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben.
  • Organiseren van maximaal zes bijeenkomsten per jaar, waarbij de voorkeur uitgaat naar een combinatie van fysiek en digitaal samenkomen.

Eerstvolgende bijeenkomst

Op donderdag 25 november vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats van het Recruitmentnetwerk. Je kunt je hiervoor nog aanmelden.

Nieuws

Bekijk het jaaroverzicht 2022 van ZWconnect


In dit jaaroverzicht nemen we je graag mee in welke resultaten we het afgelopen jaar geboekt hebben.

Vooraankondiging ledentevredenheidsonderzoek


ZWconnect hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar leden en om die reden zal er medio mei een ledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden.

‘Voortgang arbeidsmarktpakket biedt kansen voor een gezonde arbeidsmarkt in zorg en welzijn’


Directeur-bestuurder Jelle Boonstra van RegioPlus reageert op een aantal punten uit de ‘voortgang arbeidsmarktpakket’.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*