Dit zijn onze samenwerkingsafspraken in de jeugdzorg

In de regio werken we samen aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht. Bestuurders in de jeugdzorg hebben uitgesproken dat het van cruciaal belang is om samen te werken. Er heerst een grote en gedeelde problematiek op de arbeidsmarkt: het zorgen voor voldoende en goed geschoold personeel.

Om de samenwerking in de jeugd te versterken, is het van belang om onderling vast te stellen binnen welke kaders wij samenwerken en hoe we daarbinnen samenwerken. Dit zijn onze regionale samenwerkingsafspraken in de jeugdzorg: afspraken voor een gezonde arbeidsmarkt.

Afspraken

De samenwerking zoeken wij op vanuit de volgende basis van vijf afspraken. Vanuit dit kader van afspraken werken we samen aan het inzetten van verschillende acties.

1. We werken aan eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.
2. We zorgen voor voldoende en uitdagende stageplekken.
3. Regionale duidelijkheid over SKJ-registratie.
4. We werken aan transparantie in inzet flexibele schil en zzp’ers.
5. We maken afspraken over commitment en samenwerking.

De volgende organisaties zoeken hierbij de samenwerking op:

Gezamenlijk gaan we concrete arbeidsmarktacties die we gezamenlijk regionaal willen uitzetten verder uitwerken. ZWconnect ondersteunt en faciliteert hierbij de samenwerking.

Samenwerkingsafspraken

Download hier de uitgebreide beschrijving van onze afspraken.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met projectleider Michel Winnubst of Lies Lokkerbol.

Nieuws

Bekijk het jaaroverzicht 2022 van ZWconnect


In dit jaaroverzicht nemen we je graag mee in welke resultaten we het afgelopen jaar geboekt hebben.

Vooraankondiging ledentevredenheidsonderzoek


ZWconnect hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar leden en om die reden zal er medio mei een ledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden.

‘Voortgang arbeidsmarktpakket biedt kansen voor een gezonde arbeidsmarkt in zorg en welzijn’


Directeur-bestuurder Jelle Boonstra van RegioPlus reageert op een aantal punten uit de ‘voortgang arbeidsmarktpakket’.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*