De ‘Monitor Zeggenschap’, wat houdt dat in?

Verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders vervullen een kerntaak in de Nederlandse gezondheidszorg. Voor betere kwaliteit van zorg, meer waardering, werkplezier en behoud van medewerkers in deze beroepsgroepen is het essentieel dat deze groep voldoende zeggenschap heeft. Maar wat is er eigenlijk formeel geregeld, hoe wordt het ervaren en wat is het effect? Met de Monitor Zeggenschap wordt minimaal vijf jaar lang gevolgd hoe professionele zeggenschap formeel is ingericht en hoe verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders in de zorg zeggenschap ervaren.

Oproep: Wil je meer inzicht hebben in kwaliteit van zeggenschap binnen jouw organisatie en in de zorg in zijn algemeen? Zorg er dan voor dat je als organisatie mee gaat doen aan de Monitor Zeggenschap en geef je voor 31 juli 2023 via de website van Accuralis.

Doel van de Monitor Zeggenschap

De Monitor Zeggenschap wordt uitgevoerd door Accuralis en is ontwikkeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorginstituut Nederland. Het doel van de monitor is om een landelijke beweging stimuleren om de zeggenschap gericht te versterken van deze beroepsgroepen. Daarom geeft de monitor de organisaties inzicht in de sterke kanten en de verbetermogelijkheden op het gebied van de zeggenschap voor de eigen organisatie. 

Professionele zeggenschap stelt de verpleegkundige beroepsgroep in staat om goede kwaliteit van zorg te leveren en om met plezier, bevlogen en betekenisvol te werken. Gebrek aan zeggenschap over de beroepsuitoefening en autonomie worden vaak aangekaart als één van de oorzaken van tekorten op de arbeidsmarkt. Het verbeteren van de professionele zeggenschap kan een manier zijn om zorgprofessionals te behouden voor het vak en binnen zorgorganisaties.

Momenteel worden verschillende beleidsmatige initiatieven ingezet om de zeggenschap van de verpleegkundige beroepsgroep te bevorderen, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Zo is het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht speciaal opgezet om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren en de veerkracht te versterken.

Deelnemen

Als zorgorganisatie kun je je aansluiten bij de Monitor Zeggenschap. Zorgprofessionals in jouw organisatie worden dan uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Je krijgt inzicht in de ervaren en formele zeggenschap in jouw organisatie.

De Monitor Zeggenschap kan een startpunt zijn en helpen te bepalen waar interventies nodig zijn. Anderzijds maakt het essentiële elementen van zeggenschap zichtbaar voor organisaties die hun koers op dit gebied reeds hebben ingezet. Beklijven de interventies die je hebt ingezet rondom zeggenschap daadwerkelijk? Leiden de initiatieven tot versterking van de ervaren zeggenschap in jouw organisatie? Resultaten van de monitor geven je het inzicht en de handvatten om bij te kunnen sturen.

Een belangrijk doel van de Monitor Zeggenschap is ook het leren van elkaar. De resultaten van jouw organisatie kun je vergelijken met de landelijke benchmarks uit de monitor. Bovendien zullen landelijke resultaten inzicht geven in belangrijke beïnvloedende factoren.

De eerste meetronde start in september 2023. De meting wordt jaarlijks herhaald. Zo kun je de ontwikkeling volgen van de zeggenschap binnen je organisatie over meerdere jaren. De monitor loopt minimaal vijf jaar, van 2023 tot en met 2028.

Interesse? Meld je dan aan via de website van Accuralis.

 

Informatiebijeenkomst

Op 20 april jl. werd een informatiebijeenkomst gehouden over de Monitor Zeggenschap. Je kunt deze hier terugkijken.

Nieuws

Gezond & Zeker Innovatiedag groot succes!


Ruim duizend ergocoaches, veiligheidscoaches en andere zorgprofessionals bezochten op 13 mei de Gezond & Zeker Innovatiedag in Nieuwegein.

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*