Datagedreven gaan werken? Meld je aan voor het DataLab Zorg en Welzijn!

Om de zorg toekomstbestendig te maken, is het van belang dat we anders en slimmer gaan werken. De juiste zorg op de juiste plek realiseren. Het gebruik van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) kan ons hierbij helpen. Voor veel organisaties is het echter moeilijk om ideeën en wensen tot uitvoering te brengen.

Om jouw organisatie hierin te ondersteunen, zijn ZWconnect, de gemeente Den Haag en DAAT het initiatief ‘DataLab Zorg en Welzijn – Den Haag’ gestart. In dit project wordt in een collectief samengewerkt om flexibel, laagdrempelig en resultaatgericht met data te innoveren.

Op maat werken aan datavraagstukken

Wat levert inzage in data op voor jouw organisatie?
 • Overzicht en inzicht van de aanwezige datastromen en data infrastructuur in jouw organisatie.
 • Totaalbeelden van data kunnen gesegmenteerd in beeld worden gebracht. Hierdoor krijg je betere stuurinformatie waarmee je verschillende perspectieven en scenario’s inzichtelijk kan maken. Hiermee kan bijvoorbeeld een betere inschatting worden gemaakt over de problematiek van een cliënt en de gewenste specifieke relatie tussen zorgvrager en zorgverlener en de benodigde personeelscapaciteit en verwachte werkdruk.
 • Veelvoorkomende inhoudelijke situaties kunnen met modellen beter voorspeld worden. Zo kan door de analyse van historische data behandelingen of therapieën eerder worden aangeboden waardoor cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven of minder zorg nodig hebben.
 • Door analyses van historische data kunnen diensten sneller en gerichter worden aangeboden. Hiermee wordt toegewerkt naar de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.
Wat houdt het DataLab precies in?

Het DataLab gaat met partijen in en rond Den Haag aan de slag met data. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van data voor betere rapportages zodat medewerkers bewuster en efficiënter kunnen leren werken. Of het samenbrengen van informatie op één punt zodat er minder systemen geraadpleegd hoeven te worden.

Door deelname krijg je voor in ieder geval 7 maanden een team van dataspecialisten die in een scrumteam voor jouw organisatie klaar staan. Elke organisatie krijgt bij aanvang een sessie om een plan van aanpak te maken. Hierdoor wordt er op maat gewerkt aan jouw datavraagstukken.

Maatschappelijke impact. Ook op langere termijn

Binnen het DataLab worden mensen met een uitkering ingezet. Hiermee dragen we bij aan arbeidsparticipatie, ondersteunen we organisaties op het gebied van data en geven we de teamleden van het DataLab een beter arbeidsperspectief voor in de toekomst. Met het DataLab zijn 3 tot 7 mensen uit een uitkeringspositie te krijgen. Het is mogelijk om teamleden na verloop van tijd zelf op te nemen in de organisatie. Hiermee helpen wij elkaar.

 

Wat heb je nodig om deel te nemen?

Door de inventarisatie bij aanvang wordt er altijd op maat gewerkt door jullie eigen scrumteam. Dit geeft de mogelijkheid om op elk gewenst niveau deel te nemen aan het DataLab. Hebben jullie nog geen eigen kennis? Dan levert het DataLab kennis en een laagdrempelige stap naar data gedreven werken. Hebben jullie wel ervaring met data? Dan krijg je middels het DataLab extra capaciteit om jullie ambities en beleid tot uitvoering te brengen.

Verwachtingen en praktische zaken

Wat mag je verwachten van jouw deelname aan het DataLab?
 • Je gaat met jouw consulent aan de slag. Dit begint met een intake aan het begin van het project, bestaande uit een inventarisatie en plan van aanpak. Je consulent begeleidt je tijdens de duur. Hierbij blijf je zelf in de regie van jullie project(en).
 • Leden van ZWconnect kunnen gebruik maken van advies (hoe breng je data onder in je (meerjarige) beleidsplannen) aangeboden door ZWconnect.
 • Je gaat toewerken naar resultaten. Hierbij ga je prioriteiten aanbrengen binnen het kader van data en deze prioriteiten omzetten naar resultaten. De resultaten komen veelal in de vorm van concrete producten zoals een dashboard, rapportage of tool over bijvoorbeeld de nog bschikbare capaciteit, het aantal MIC meldingen, zorgzwaartepakketten of deskundigheden in teams. Altijd op basis van jullie eigen behoefte.
 • Je krijgt inzicht in jullie ‘data huishouding’ en gaat aan de slag met het koppelen van data(bronnen).
 • Na 7 maanden, ongeacht je startpunt, is jouw organisatie bekend met haar datasets en kun je goed inschatten welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn.
 • Er is een ontwikkelagenda neergezet en er zijn meerdere projecten die lopen of zelfs al zijn afgerond. Het scrumteam wordt gezien als verlengstuk van de organisatie of de organisatie kan of heeft besloten er een eigen vorm aan te geven.

 

Voordelen voor jouw organisatie
 • Deelname aan het DataLab betekent dat je toegang krijgt tot een team van een consultant/teamlead, 2 BI medewerkers, 2 data engineers, een business/data analist en een (Python) programmeur.
 • Door een gezamenlijke aanpak wordt het team efficiënt ingezet en zijn de kosten veel lager dan wanneer je alleen te werk gaat.
 • Je gaat snel en resultaatgericht aan de slag.
 • Je ontwikkelt zelf kennis en expertise op het gebied van data.
 • Je krijgt meer inzicht in de bedrijfsvoering van je organisatie.
Kosten

Het DataLab bestaat uit een scrumteam met een teamlead die volledig beschikbaar is als consultant. Door een gezamenlijke aanpak wordt het team efficiënt ingezet en zijn de kosten veel lager dan wanneer je alleen te werk gaat. De kosten zijn als volgt:

 • Consultant: 15.000 euro eenmalig
 • Scrumteam: 4.950 euro per maand

 

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Op het moment van voldoende aanmeldingen wordt er gewerkt met een staffel.

 

Voorwaarden

Geïnteresseerde zorgorganisaties komen in aanmerking voor deelname wanneer het hoofdkantoor of tenminste één locatie van de organisatie zich in de regio Den Haag bevindt. Organisaties uit alle branches mogen deelnemen.

 

Webinar

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over het DataLab? Op donderdag 8 september organiseren we van 10.00 tot 11.00 uur een webinar, waarin we je alle informatie geven en je daarnaast jouw vragen kunt stellen. Aanmelden voor het webinar kan hier.

Deelnemen

Wil je deelnemen aan DataLab Zorg en Welzijn – Den Haag? Neem dan contact op Maartje Bouwens, projectleider, via maartje@zw-connect.nl.

Nieuws

Bekijk het jaaroverzicht 2022 van ZWconnect


In dit jaaroverzicht nemen we je graag mee in welke resultaten we het afgelopen jaar geboekt hebben.

Vooraankondiging ledentevredenheidsonderzoek


ZWconnect hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar leden en om die reden zal er medio mei een ledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden.

‘Voortgang arbeidsmarktpakket biedt kansen voor een gezonde arbeidsmarkt in zorg en welzijn’


Directeur-bestuurder Jelle Boonstra van RegioPlus reageert op een aantal punten uit de ‘voortgang arbeidsmarktpakket’.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*