Daling instroom hbo-verpleegkunde; ook bij De Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden

Dit collegejaar, 2022-2023, daalt het aantal eerstejaars studenten hbo-verpleegkunde naar verwachting met 18 procent ten opzichte van vorig collegejaar. Ook bij de hogescholen in onze regio, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden, daalt het aantal eerstejaars. Zij het dat de daling minder hard is (12 procent, zie figuur). Geen goed nieuws dus als het gaat om het oplossen van het arbeidsmarkttekort. De totale instroom hbo – dus ongeacht opleiding en hogeschool – daalt ook, maar is met 7 procent wel lager dan de daling bij hbo-verpleegkunde.  

Let op: dit zijn voorlopige cijfers afkomstig van de ‘1 oktober meting’ vanuit het DUO. Als de definitieve cijfers bekend zijn, komen we met een update.

Algemene en specifieke redenen daling hbo-verpleegkunde 

De exacte oorzaken van de recente daling zijn nog onduidelijk. Waarschijnlijk is er sprake van een samenloop van enkele meer algemene oorzaken die ook gelden voor andere opleidingen en enkele specifieke redenen voor hbo-verpleegkunde.  

Algemene redenen zijn wellicht een mogelijk uitstelgedrag van studenten vanwege de herinvoering van de basisbeurs volgend collegejaar of de hernieuwde interesse in een tussenjaar.  

Meer specifieke redenen voor de groter dan gemiddelde daling bij hbo-verpleegkunde zijn: 

  • de huidige algehele arbeidsmarktkrapte waardoor een zorg gerelateerde opleiding mogelijk aan populariteit afneemt ten opzichte van andere opleidingen,  
  • de sterkere stijging van de instroom in hbo-verpleegkunde dan bij de andere hbo-opleidingen tijdens de COVID-19 pandemie en  
  • de naweeën van de COVID-19 pandemie met een negatieve berichtgeving over de werkdruk en verzuim in de zorg.  

Lees hieronder meer over de relatief sterkere stijging van de instroom van hbo-verpleegkunde tijdens de COVID-19 pandemie. 

 

De Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden: betere prestatie dan ‘gemiddelde ontwikkeling’ 

Als de instroom hbo-verpleegkunde bij beide hogescholen zich hetzelfde had gedragen als de instroom bij beide hogescholen voor alle opleidingen (‘gemiddelde ontwikkeling’), dan was de instroom dit collegejaar lager uitgekomen, namelijk op 527 studenten (zie figuur). De instroom bij beide hogescholen ligt zo’n 15 tot 20 procent hoger dan verwacht op basis van de ‘gemiddelde ontwikkeling’. Hbo-verpleegkunde heeft het landelijk, net als dus bij beide regionale hogescholen, beter gedaan dan de ‘markt’.  

Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam: instroom tijdens pandemie 50-75 procent hoger 

Hogeschool Inholland en hogeschool Rotterdam, hogescholen die wat betreft hbo-verpleegkunde met name relevant zijn voor het zuiden van de regio van ZWconnect, hebben tijdens de COVID-19 pandemie ook beter gepresteerd dan de ‘gemiddelde ontwikkeling’ van instroom bij alle opleidingen. In collegejaren 2020-2021 en 2021-2022 was de instroom meer dan 50 tot 75 procent hoger dan verwacht zou mogen worden op basis van de gemiddelde ontwikkeling van alle opleidingen bij beide hogescholen. De instroom is nu wel gedaald met 22 procent ten opzichte van het vorige collegejaar, maar dit gedeelte van de regio kan zeker nog profiteren van de hoger dan gemiddelde instroom tijdens de COVID-19 pandemie.

 

Gezamenlijke acties om instroom te verhogen 

Werkgevers en het onderwijs werken regionaal samen om de instroom te verhogen. Interessante projecten binnen ZWconnect gericht op voorlichting van middelbare scholieren en (potentiële) zij-instromers zijn onder andere:  

  • het informatie- en vacatureportaal Zorg en Welzijn Plein, inclusief de nieuwe voorlichtingsmodule voor zij-instromers over specifieke functies en branches.  
  • het project Volgjehart waarbij de regionale ziekenhuizen gezamenlijk onder andere verpleegkundigen, laboranten, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers werven.  
  • een door elke zorg- en welzijnsorganisatie en onderwijsinstelling zelf aan te passen voorlichtingscampagne ‘Kom zorgen dan’, inclusief toolkit 
  • een specifiek lespakket voor vmbo en havo scholieren over werken in de zorg ‘Aan jou hebben we wat’.  
  • gezamenlijke voorlichting bij beurzen en evenementen, bijvoorbeeld de Sectordagen op De Haagse Hogeschool en de mbo-opleidingenmarkt in Leiden in 2022 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ZWconnect zullen regionale onderwijsorganisaties, waaronder de hogescholen, hun arbeidsmarktpropositie toelichten aan de aanwezige bestuurders om zo ook de volgende stappen in de samenwerking te zetten.   

Meer informatie

Wil je meer weten over deze cijfers? Neem dan contact op met Marlies Rosenbrand, projectleider, via marlies@zw-connect.nl of 06 – 82 72 07 44.

Nieuws

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Ingrid Wolf nieuw bestuurslid ZWconnect


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juni jl. is Ingrid Wolf benoemd tot bestuurslid van ZWconnect.

Jaaroverzicht 2023: welke resultaten zijn er geboekt?


In ons jaaroverzicht nemen we je graag mee in de meest in het oog springende successen van 2023. 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*