Coronabanen wordt nieuw leven ingeblazen

Op dinsdag 14 december heeft het ministerie van VWS via een kamerbrief bekendgemaakt dat er een derde ronde van de coronabanen Zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.

 

Mogelijke uitbreiding

Vorige week heeft RegioPlus, op basis van geluiden uit het veld, aan het ministerie geadviseerd om de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de sector door coronabanen ook na 31 december voort te zetten. Het ministerie heeft dit advies ter harte genomen. Gezien de korte doorlooptijd is ervoor gekozen bij de inrichting van het geheel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eerste twee rondes van coronabanen. Deze week worden verdere details hieromtrent uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is, evenals in de eerste twee rondes, een subsidie van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon, waar ook toeslagen en sociale lasten in worden meegenomen. Bovendien wordt wederom gekeken of via de Nationale Zorgklas scholing kan worden aangeboden om de tijdelijke werknemers op te leiden.

RegioPlus spreekt met het ministerie over mogelijkheden om bestaande coronabanen met deze nieuwe regeling te verlengen en, in aansluiting op de behoefte van het veld, te kijken naar een mogelijke uitbreiding van de functies die met deze subsidie kunnen worden gefinancierd.

Kijk hier voor de, onder voorbehoud, voorwaarden en verplichtingen van de nieuwe regeling.

Coronabanen

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Tot dusver is met deze regeling subsidie verleend voor ongeveer 7.200 banen, waarmee organisaties functies creëren die zorgprofessionals ontlasten. Daarnaast hebben 5000 mensen een opleiding tot zorgondersteuner gevolgd aan de Nationale Zorgklas. Dit is een landelijk initiatief om op verantwoorde wijze via een versneld leertraject extra hulpkrachten voor te bereiden op werken in de zorg.

In de brief wordt niet alleen gekeken naar de huidige situatie, ook wordt de verwachting uitgesproken dat we komende jaren in de winter in min of meerdere mate rekening moeten houden met het virus. In dat kader gaat de minister ook in op de noodzaak meer duurzame maatregelen te nemen. Uitgangspunten daarbij zijn:

  • Acceptabele belasting van de zorg
  • Beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving
  • Zicht houden op en inzicht hebben in verspreiding van het virus
  • Beperken van economische en maatschappelijke schade

Kamerbrief

Download hieronder de kamerbrief met daarin een uitgebreide toelichting op de besluiten.

Nieuws

Juvoly en Valtes winnen Nationale Zorginnovatieprijs 2024


De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest vernieuwende zorginnovatie in de opschalingsfase.

Zes impactvolle arbeidsmarktprojecten benoemd tot koploper


De koplopers pitchten hun initiatieven en vertelden wat hun oplossingen zijn én vooral ook hoe zij te werk zijn gegaan.

Nieuwe directeur Hanne Wiegman: ‘Dichter op de veranderopdracht van onze leden zitten’


Hanne vertelt uitgebreid over haar achtergrond en visie op de uitdagingen die de sector Zorg en Welzijn te wachten staat.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*