Uitkomsten Vitaliteitsadvies 2022

In dit artikel bespreken we de resultaten van het Vitaliteitsadvies in 2022 en de ideeën en activiteiten die hieruit voortvloeien.