Netwerk Behoud: CSRD-richtlijn

In dit webinar staat de CSRD-richtlijn centraal, die aangeeft dat grote organisaties moeten rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.