Najaarsoverleg Regionaal StageOverleg

Vanuit het StageOverleg is er structureel overleg tussen werkgevers en onderwijsorganisaties, om samen de regionale situatie met betrekking tot stages te verbeteren.