Werkconferentie Regioplan Haaglanden: Actielijn 4

Wij organiseren op dinsdag 18 juni, van 17.00 tot 20.30 uur, de Werkconferentie Regioplan Haaglanden: Actielijn 4. Deze bijeenkomst vindt plaats op bij ROC Mondriaan, locatie Vaz Diasdreef in Den Haag. Tijdens deze avond (inclusief diner) willen we gezamenlijk een verdiepingsslag maken in het voorstel voor de regionale focus op een gezonde arbeidsmarkt, zoals uitgewerkt in de Werkagenda Regioplan Haaglanden.

Op 22 mei jl. hebben afgevaardigden uit verschillende organisaties een voorbereidingssessie gehouden om tot een voorstel te komen. Vervolgens zal in de regiegroep op 30 mei de focus op de hoofdlijnen worden besproken. Hieruit volgt waar we ons op 18 juni op zullen verdiepen om tot concrete acties te komen.

Werkconferentie Regioplan Haaglanden: Actielijn 4

Regioplan Haaglanden

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat elke regio aan de slag gaat met een regioplan dat we gezamenlijk hebben vormgegeven om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Ons Regioplan Haaglanden 2024 – 2030 geeft hier invulling aan met vier actielijnen en bijbehorende doelstellingen, om zo samen de nodige transformaties te realiseren. De actielijnen zijn:

1. Preventie: (positief) gezond leven
2. Thuis ouder worden, in-, door- en uitstroom in de keten (samen organiseren)
3. Versterken mentale gezondheid en toegankelijkheid passende ggz
4. Naar een gezonde arbeidsmarkt

 

Thema’s actielijn 4
  • Behoud
  • Instroom
  • Andere organisatie van werk
  • Gerichte inzet op specifieke sectoren

 

Definitieve programma

Na aanmelding ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk het definitieve programma per mail. Heeft u dieetwensen? Geeft u deze dan door via edwin@zw-connect.nl.

Praktische info

De bijeenkomst vindt plaats bij ROC Mondriaan, locatie Vaz Diasdreef (Vaz Diasdreef 5, 2492 JL Den Haag). U kunt gratis parkeren in de parkeergarage onder het gebouw.
Projectleider
Projectleider
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Edwin.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Edwin.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*