Regiobijeenkomst Zuid-Holland

De regiobijeenkomst ‘(Toe)zicht in relatie tot de arbeidsmarktthematiek in zorg en welzijn Zuid-Holland’ staat in het teken van de rol van het intern toezicht bij de uitdagingen die de krapte op de arbeidsmarkt met zich meebrengt en regionale samenwerkingen een kans bieden. We gaan samen met regionale werkgeversorganisaties kijken naar de belangrijkste vragen die rondom het thema arbeidsmarkt spelen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid.

Deze NVTZ-regiobijeenkomst is bestemd voor toezichthouders in Zuid-Holland.

(Toe)zicht in relatie tot de arbeidsmarktthematiek

Het doel van deze bijeenkomst is om meer zicht te krijgen op:

  • de arbeidsmarkt (cijfers en trends) in de regio Zuid Holland
  • de verschillende initiatieven in de regio Zuid Holland
  • de rol van de rvt (dialoog en rol ten opzichte van bestuurder) bij de arbeidsmarkt-thematiek.
    Welke vragen stel je als rvt? Is arbeidsmarkt een regulier onderwerp op de agenda? Korte en lange termijn visie van de organisatie, maatschappelijk belang versus regionaal versus organisatiebelang, dilemma’s, verantwoordelijkheden rvt, etc.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met:

  • Wardy Doosje, directeur Werkgeversvereniging Zorg + Welzijn Zuid-Holland Zuid
  • Coralie Elmont, directeur ZWconnect)
  • Sanne Palm, Senior Adviseur Arbeidsmarkt, Ministerie van VWS, Regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid
  • Marlies Rosenbrand, projectleider ZWconnect
  • Aart Lodder, arbeidsmarktonderzoeker Regio+

Programma

14.30 uur Welkom
14.35 uur Korte opmaat Arbeidsmarkt, Wardy Doosje en Coralie Elmont
14.45 uur Arbeidsmarkt NL – Zuid Holland: cijfers en trends, uitdagingen & dilemma’s, Marlies Rosenbrand en Aart Lodder
15.05 uur Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn (TAZ) en de rol van de rvt, Sanne Palm
15.20 uur Pauze
15.30 uur Interactief deel
16.20 uur Terugkoppeling
16.30 uur Sluiting

Praktische info

Deze NVTZ-regiobijeenkomst is bestemd voor toezichthouders in Zuid-Holland.
Directeur
Directeur
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Coralie.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Coralie.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*