Najaarsbijeenkomst Jeugd- en Gezinsprofessionals

Op dinsdag 1 november 2022 vindt, van 15.00 tot 17.00 uur,  de najaarsbijeenkomst Jeugd- en Gezinsprofessionals plaats met als thema ‘Flexibel en proactief opleidingsbeleid’.

Najaarsbijeenkomst Jeugd- en Gezinsprofessionals

Hoe kun je in je opleidingsbeleid ingaan op nieuwe wensen en manieren van leren en werken? Daarvoor is het belangrijk de juiste leeromgeving en het juiste klimaat te creëren en in te spelen op de behoefte aan wenbaarheid, oftewel duurzame inzetbaarheid van onze zorgprofessionals. Hierdoor kun je als organisatie weer beter aansluiten op de huidige ontwikkelingen in de zorg, de vraag van cliënten, scholingsbehoeften van zorgprofessionals en de situatie op de arbeidsmarkt.

Het lijkt ons interessant om in deze sessie ook te kijken naar best practices op het gebied van werkplekleren, leerklimaat en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Heb je hier ideeën over? Bijvoorbeeld een organisatie die je bewondert (binnen of buiten de eigen branche)? Of een interessante expert? Mail deze naar marlies@zw-connect.nl.

Praktische info

Deze bijeenkomst is voor opleidingscoördinatoren en adviseurs van zorg- en welzijnorganisaties die zich bezighouden met SKJ/jeugdzorg.
Projectleider
Projectleider
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Marlies.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Marlies.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*