Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag

Afgelopen half jaar hebben we als ZWconnect in twee bijeenkomsten aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag. We weten dat dit helaas in nagenoeg alle organisaties voorkomt. Naast machtsmisbruik en seksueel wangedrag gaat het om pesterijen, discriminatie en verbaal en fysiek geweld. Dit riep bij ons de vraag op; heeft jouw organisatie dit opgepakt?

Workshop

Ter ondersteuning van onze werkgevers zijn we gestart met het organiseren van een workshop, die verzorgd werd door Ivo Spanjersberg van Corpus Sanum. Hij bevestigde dat grensoverschrijdend gedrag, waar agressie onder valt, is toegenomen tijdens de coronapandemie. Zes op de tien zorgmedewerkers ervaart meer intimidatie, zoals verbale agressie. 25 procent ondervond zelfs fysiek geweld, zoals schoppen, slaan en bijten.

Naast deze feiten hebben we met elkaar verkend hoe je goed zicht krijgt op agressie in je eigen organisatie en hoe je dit vorm kan geven. Hierin kwam naar voren dat een organisatie uit onze regio, Basalt, hierin heel actief is.

Naar aanleiding daarvan heeft Rick Groen, arboadviseur bij Basalt, half februari tijdens onze netwerkgroep behoud verteld hoe zij omgaan met grensoverschrijdend gedrag in relatie tot:

  • Zorgvragers naar medewerker;
  • Het netwerk (naasten, familie, kennissen) van de zorgvrager;
  • Het netwerk naar medewerker;
  • Zorgvragers onderling.

 

Rick heeft ons meegenomen in hoe zij binnen de organisatie met elkaar het beleid gemaakt hebben en hoe het binnen de organisatie nu geïmplementeerd wordt. De eerste ervaringen zijn positief.

Aandacht

Waar we al pratend tijdens deze netwerkgroep achter kwamen is dat er nauwelijks aandacht is binnen de eigen organisatie als het gaat om grensoverschrijdend gedrag bij werknemers onderling. Terwijl we na de MeToo-beweging en grensoverschrijdend gedrag in medialand (The Voice) en voetballand, toch wakker geschud zouden moeten zijn.

We horen graag, via onderstaande contactgegevens, hoe jouw organisatie omgaat met deze vorm van grensoverschrijdend gedrag, zodat we dit wellicht als best practice kunnen aanbieden aan andere werkgevers in toekomstige bijeenkomsten.

Dit stuk is geschreven door Nicolien Verhage (nicolien@zw-connect.nl) en David Huizing (david@zw-connect.nl), projectleiders vitaliteit bij ZWconnect. Mocht je vragen hebben of met ze willen sparren, neem dan gerust contact op!

Nieuws

Wat is er gebeurd met het geld van SectorplanPlus?


In vier factsheets brengen we de realisaties van de eerste SectorplanPlus-regeling in kaart.

Samenwerking op flex: zó doen ze het in de regio Gouda


ZWconnect stond drie jaar geleden aan de wieg van een inmiddels succesvolle samenwerking in de regio Gouda.

Acht toekomstbeelden en hun impact op het arbeidsmarkttekort


Rebel Group heeft in opdracht van AZW een rapportage opgeleverd waarin verschillende scenario’s van de sector worden geschetst.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*